Costa

Cambrils inverteix en la recollida de brossa

La nova flota està composta de 33 vehicles, 10 dels quals són per neteja viària i 12 per recollida de residus

Cambrils ha presentat recentment el nou parc mòbil i els nous contenidors del servei de recollida de residus i neteja viària de Cambrils, que ha suposat una inversió de més de 6,3 milions d’euros.

La flota renovada es composa de 33 vehicles, 10 dels quals es destinen a neteja viària i 12 a recollida de residus.

A l’acte de presentació han acompanyat a l’alcaldessa, Camí Mendoza, el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud; el regidor de serveis, Antonio Laguna, i el president de Secomsa, Joan Josep Garcia.

Concretament s’han presentat vehicles dels diferents tipus assignats al servei. Pel que fa  a la recollida, són camions recol·lectors compactadors de càrrega lateral, superior i industrial, a més d’un camió rentacontenidors i un altre portacontenidors amb grua.

Els vehicles de la neteja viària s’han presentat escombradores mecàniques, un camió cisterna i una fregadora, mentre que hi ha altres vehicles auxiliars com camions de caixa oberta i plataforma elevadora (incloent-hi un amb grua); camionetes de caixa oberta (incloent-hi 3 de basculants) i furgonetes per a inspeccionar el servei.

Pel que fa als contenidors, s’han presentat els nous models de contenidors aeris que substituiran els 1000 existents actualment per a les diferents fraccions dels residus (matèria orgànica, paper, vidre, envasos i resta). Són contenidors de càrrega lateral, que presenten una imatge més moderna i amable, amb doble boca i antibolcada.

D’aquesta manera s’han homogeneïtzat tots els models de contenidors, la qual cosa farà el servei de recollida de residus més ràpid i més silenciós. A més, la nova imatge dels contenidors generarà menys impacte visual a la via pública.

El nou servei es posarà en marxa la setmana vinent, quan es començaran a col·locar els nous contenidors i entraran en servei els nous vehicles.

Nova imatge del servei

La renovació de la flota de camions i dels contenidors aeris, també comporta un canvi en la imatge del servei, més actual i molt vinculada al municipi, ja que es basa en la “C” de Cambrils i les onades de la mar.

La C està composta per diferents elements identificatius del municipi, amb una composició creativa que farà buscar i descobrir als veïns aquest elements.

Sigue navegando