Rehabilitaran els locals socials de les tres pedanies de Llorac

Són els nuclis de Rauric, Albió i la Cirera. Es faran obres per adaptar els espais perquè s’hi puguin fer esdeveniments culturals, seguint un programa de dinamització

ÀNGEL JUANPERE

Whatsapp
Local social d’Albió, de 223 metres quadrats i que té dues plantes. foto: àngel juanpere

Local social d’Albió, de 223 metres quadrats i que té dues plantes. foto: àngel juanpere

L’Ajuntament de Llorac té previst rehabilitar els locals socials de les seves tres pedanies: Rauric, Albió i la Cirera. Les obres han sortit a licitació per 66.093,38 euros. L’alcalde, Jordi Canela, apunta al Diari que són edificis molt utilitzats pels veïns i que els tres necessitaven un condicionament. Segons el projecte, es preveu la rehabilitació d’aquests locals per tal d’habilitar els recintes per a esdeveniments culturals de les poblacions i la interrelació amb altres del municipi, seguint un programa de dinamització per la pèrdua poblacional desenvolupat per l’Ajuntament, conjuntament amb els propis veïns.

Els locals necessiten obres de reforma i rehabilitació, tant exteriors com interiors. Aquests són de poca entitat, no es toca l’estructura i no es canvia l’ús. Bàsicament, són obres de pintat interior i exterior, i/o impermeabilització, instal·lació de projectors i pantalles, enderroc d’envans per a sala polivalent i reunions, substitució de finestres i altres obres vàries per adequar-los a les necessitats veïnals. També es preveu la col·locació de miralls de publicitat als diferents nuclis, mitjançant rètols direccionals, i a nivell d’informació i difusió, tríptics informatius dels nuclis.

Albió

A Albió hi ha un immoble de 222,91 metres quadrats, amb planta baixa i pis. En aquest hi ha un distribuïdor que dona pas a dos petits lavabos i a una sala gran on hi ha el foc a terra. Des d’aquí s’accedeix a una sala que fa de despatx i a la terrassa exterior. A la planta baixa hi ha una sala gran, l’accés, les escales i un traster. L’edifici, en general, està en bon estat. Però a la planta baixa hi ha paret amb moltes taques d’humitats.

L’actuació preveu la impermeabilització de la façana posterior i la col·locació d’un tub de drenatge. També es rejuntarà les juntes del paredat de la façana posterior, es pintarà l’arrebossat de la façana principal i lateral, es pintaran les parets interior arrebossades amb pintura plàstica i es farà un repàs amb pintura plàstica de parets i sostres enguixats. En quant a altres millores –que també tindran els altres dos locals socials–, es posarà un armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge així com la instal·lació, cablejat i subministrament de projector i pantalla.

A la Cirera, el local té 152 m2 i també consta de dues plantes, amb accessos independents ja que estan a diferent nivell i no hi ha comunicació interna entre elles. A la planta baixa hi ha un petit rebedor, que dona accés al lavabo i a la sala, i disposa de foc a terra. A la primera hi ha una sola sala, amb un petit taulell amb aigüera i foc a terra. Aquest s’enderrocarà, segons el projecte, que contempla la pavimentació de l’interior de planta baixa i un repàs i enguixat de les parets i sostres de guix. Es pintaran parets i sostres amb pintura plàstica, se substituirà la porta d’accés i finestra de fusta per una de PVC. Hi ha previst un extractor per ventilació del lavabo, entre altres treballs. A la primera planta es posarà una estufa de llenya insertable dins el foc existent, s’executarà una nova cuina i instal·lacions. Es posarà vitroceràmica i campana decorativa extractora.

Finalment, el local de Rauric té 87,67 metres quadrats, repartits en dues plantes. La baixa està en bon estat. L’actuació es basarà en la reforma total del primer pis per condicionar-lo com a sala diàfana amb un petit lavabo. Es canviarà la porta d’accés a les escales que arriben a la planta primera. També s’hi posarà sistemes de transmissió de veu, dades i imatge.

Temas

  • Llorac
  • rehabilitaciones
  • edificios

Comentarios

Lea También