Un tercer carril a la C-14 i a la C-37

El Govern preveu realitzar una inversió que suma la xifra de 35 millons d’euros

NÚRIA RIU

Whatsapp
Un dels trams a millorar és la carretera C-37 en els sis quilòmetres que separen Alcover de Valls. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

Un dels trams a millorar és la carretera C-37 en els sis quilòmetres que separen Alcover de Valls. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

El departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha iniciat els tràmits de cara a l’ampliació de dos trams de les carreteres C-37 (entre Alcover i Valls) i la C-14 (entre Montblanc i Solivella). En ambdós casos es preveu eixamplar les vies amb la construcció d’un tercer carril i es descarta, per tant, el seu desdoblament.

L’administració catalana ha tret a licitació, mitjançant l’empresa pública, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, la licitació del contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu d’ambdues actuacions. Segons s’informa, el pressupost previst suma una xifra de 35 milions d’euros, dels quals 15 corresponen al projecte de millora de la C-37 i els 10 restants a la C-14.

El projecte marca que en primer lloc es realitzarà un anàlisis d’alternatives que haurà d’identificar i analitzar els punts conflictius a nivell de traçat i secció transversal per obtenir una carretera de tipus C-80, tenint en consideració l’ampliació de la plataforma existent, els canvis de rasant i les ampliacions d’estructures necessàries, entre d’altres aspectes.

Així mateix s’indica que es realitzarà un estudi per a la reordenació de l’accessibilitat dels vials municipals, finques particulars i/o agrícoles mitjançant vials laterals de servei o mitjançant l’agrupació d’accessos a la via i el condicionament d’aquests. Aquest estudi inclourà l’anàlisi dels itineraris de vianants i ciclistes a més a més de l’estudi dels recorreguts actuals i futurs dels diferents accessos per a vehicles agrícoles.

A partir d’aquest primer treball, la direcció general d’Infraestructures de Mobilitat validarà l’encaix del traçat per aquesta transformació que permetrà l’ampliació dels dos carrils existents en l’actualitat a tres. Una valoració que servirà com a pas previ per poder continuar amb la redacció del projecte i la posterior execució d’obres.

En el cas de l’actuació que es contempla a la C-14, aquesta afectarà al traçat de set kilòmetres, comprès entre els punts 37+200 a 43+714, des de Montblanc a Solivella. Segons s’indica, es preveurà la possibilitat d’executar les obres en dues fases independents. Així mateix, s’apunta que la transformació es realitzarà tot aprofitant l’actual plataforma de la C-14 i que es millorarà la cruïlla amb la carretera d’accés a Blancafort.

Pel que fa a la carretera que uneix Valls amb Alcover (C-37), es tracta d’un traçat amb una longitud de sis quilòmetres. El projecte contempla l’ampliació del pont existent damunt del riu Francolí a fi i efecte de garantir en aquest tram un ample mínim dels vorals exteriors d’1,5 metres. Així mateix, es preveu la instal·lació de sistemes de contenció de vehicles per separar ambdós sentits de circulació del tipus new jersey.

El termini de redacció dels projectes és de vuit mesos i l’objectiu final és millorar la seguretat de dues vies.

Temas

Comentarios

Lea También