Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Les notes d’ESO deixaran de ser de l’1 al 10 i seran qualitatives

Aquesta mesura serà vigent el pròxim curs 2018-2019 per adequar-les al currículum de competències bàsiques
 

EFE

Whatsapp
Imatge d'arxiu dels alumnes d'un institut. DT

Imatge d'arxiu dels alumnes d'un institut. DT

Les notes dels alumnes d’ESO deixaran de ser quantitatives i passaran a ser qualitatives a partir del pròxim curs 2018-19 per adequar-les al currículum de competències bàsiques.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar ahir l’Ordre que determina el procediment, els documents i els requisits del procés d’avaluació a l’ESO a partir del pròxim curs.

Segons l’ordre, per qualificar les competències dels alumnes s’usaran les qualificacions ‘no assoliment’ (NA, en les seves sigles en català), ‘assoliment satisfactori’ (AS), ‘assoliment notable’ (AN) i ‘assoliment excel·lent’ (AE).

Una altra novetat fa referència a l’avaluació dels àmbits transversals, atès que algunes competències d’aquests àmbits es treballaran des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip docent.

En la valoració del grau de consecució dels nivells competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l’etapa, l’equip docent haurà d’adoptar les decisions per consens i, en cas que no s’arribi, per majoria simple. En cas d’empat, el vot del tutor serà diriment.

L’equip docent serà el responsable d’informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l’avaluació de final de curs.
En acabar l’etapa obligatòria, el consell orientador inclourà una orientació específica en relació amb l’itinerari en l’ensenyament postobligatòria.

Segons els requisits per a l’obtenció del títol de l’ESO establerts en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, l’alumne supera l’etapa quan assoleixi les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.

L’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dos que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. 

Temas

Comentarios

Lea También