Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Més de 75.000 alumnes fan aquest dimecres i dijous les proves d'avaluació de 4t d'ESO

S'avaluen de matemàtiques, llengua catalana, castellana i estrangera i de l'àmbit cientificotecnològic

ACN

Whatsapp
Visita del conseller d'Educació, Josep Bargalló, a una aula del nou Institut escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses el passat gener. FOTO: ACN

Visita del conseller d'Educació, Josep Bargalló, a una aula del nou Institut escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses el passat gener. FOTO: ACN

75.132 alumnes fan entre aquest dimecres i dijous les proves d'avaluació de 4t d'ESO, que mesuren si han aconseguit les competències bàsiques en acabar l'etapa d'ensenyament obligatori. En concret s'avaluen de matemàtiques, llengua catalana, castellana i estrangera (anglès, francès i alemany), i de l'àmbit cientificotecnològic. A l'Aran també s'examinen d'aranès. Els estudiants provenen de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. Aquest és el vuitè curs de la prova. La novetat d'aquest any és una millora tècnica que s'ha introduït per agilitzar el sistema de correcció. Aquests exàmens tenen caràcter diagnòstic i no marquen la superació o no de l'etapa.

En les proves d'aquest any hi ha dos fulls de respostes per a cada quadern: un per respondre les preguntes tancades i que té una correcció automatitzada, i un altre per a les qüestions obertes i per escriure-hi la redacció en la competència comunicativa lingüística.

Aquest dimarts els alumnes hauran de fer les proves de llengua estrangera, àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa en el cas de l'Aran. Dijous s'examinaran de català, matemàtiques i castellà.

En les proves de llengua no estrangera s'avalua la comprensió lectora i l'expressió escrita. En el primer cas, es valora l'obtenció d'informació, la interpretació de la mateixa, i la reflexió i valoració. Pel que fa a l'escriptura, es puntua la redacció, és a dir, l'adequació, la coherència, la cohesió i la correcció lingüística.

L'examen de llengua estrangera inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. Aquí es tindrà en compte la interpretació de la informació, l'ús del vocabulari i la correcció lingüística.

En matemàtiques s'avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. S'inclouen situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d'expressió i de raonament matemàtic.

En l'examen cientificotecnològic hi haurà exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica. 

Per serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona hi ha 13.603 alumnes; al Vallès Occidental, 10.244; al Maresme-Vallès Oriental s'examinen 8.981 estudiants; al Baix Llobregat, 8.490; al servei de Barcelona Comarques s'avaluen 8.472 alumnes; a Girona, 7.958; a Tarragona hi ha registrats 6.549 estudiants de 4t d'ESO; a la Catalunya Central, 5.460; a Lleida, 3.819, i a les Terres de l'Ebre, 1.556.

Temas

Comentarios