Más de Costa

Cambrils torna a ampliar els terminis de pagament dels tributs municipals

El govern municipal de l’Ajuntament ha acordat una nova modificació el calendari fiscal de l’exercici 2020 per tornar a ampliar el període de pagament dels principals impostos i taxes.

Diari de Tarragona

Whatsapp
OAC de Cambrils, abans del tancament de l'oficina per l'emergència sanitària. FOTO:DT

OAC de Cambrils, abans del tancament de l'oficina per l'emergència sanitària. FOTO:DT

El decret, publicat dijous 30 d’abril, ajorna els venciments del període voluntari de pagament i la data de càrrec dels següents padrons: la taxa de gual, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, l'Impost de Béns Immobles (IBI) urbana i rústica, la taxa d'escombraries d'habitatges i locals comercials, i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

El calendari fiscal ja s’havia modificat a finals de març amb el primer paquet de mesures econòmiques però, després de les posteriors pròrrogues de l’estat d’alarma, l’ampliació de terminis era insuficient. El nou calendari, que s’ha enviat als domicilis, marca l’inici del període voluntari de pagament dels padrons no domiciliats, que en alguns casos ja ha començat, però les persones contribuents tenen temps de pagar fins les noves dates de venciment. Els rebuts domiciliats tampoc no es cobraran fins els nous terminis fixats pel calendari.

També s’han ajornat els terminis de pagament dels padrons corresponents a preus públics i altres ingressos de dret públic (mercat vila, atenció domicili, prestació de serveis, transport adaptat, teleassistència, menjar a domicili, tardes al casal, esplai gripau blau, rendes lloguer per cessió d’ús i lloguer espais Torre del Llimó). L’aprovació del padró s’ha suspès fins el 30 de maig. La data de càrrec dels rebuts domiciliats serà dins dels 10 dies següents a l’aprovació del padró i el període de pagament voluntari de dos mesos des de l’aprovació.

Temas

Comentarios

Lea También