Más de Costa

Jutjat per transformar il·legalment un paller en un habitatge a Albinyana

El fiscal demana per a l’amo un any de presó i el pagament d’una multa de 5.760 €. També sol·licita l’enderroc de la construcció

Àngel Juanpere

Whatsapp
Jutjat per transformar il·legalment un paller en un habitatge a Albinyana

Jutjat per transformar il·legalment un paller en un habitatge a Albinyana

Un home s’enfronta a un any de presó i al pagament d’una multa de 5.760 euros per haver transformat un paller en un habitatge a Albinyana sense tenir els permisos pertinents. Tanmateix, el fiscal sol·licita l’enderroc de la construcció, segons indica en el seu escrit d’acusació.

Van ser els agents rurals qui, després de diverses inspeccions, el 13 de març de 2015 van detectar que s’estaven fent obres en un antic paller que suposaven la seva ampliació i transformació en habitatge. L’acusat va ocultar aquesta finalitat a l’Ajuntament. Prèviament havia sol·licitat llicència per fer una teulada a la masia existent.

Posteriorment, el 18 d’agost de 2010, va obtenir llicència municipal per a un magatzem agrícola. L’ampliació del mateix havia estat expressament desestimada per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011 per excés sobre el màxim de superfície admesa.

No són legalitzables

Les obres fetes no es corresponien amb el projecte presentat ni són legalitzables. El sòl sobre el qual està l’habitatge il·legal està catalogat com d’especial protecció de valor agrícola i forestal.

Per aquests fets, l’Ajuntament d’Albinyana va incoar un expedient de disciplina urbanística. No hi ha constància que ni el constructor ni la copropietària indivisa del terreny tinguessin coneixement de la il·legalitat de les obres.

Incompatible

El valor del terreny puja a 151.110 euros i l’enderrocament de l’obra il·legal, 4.800. El manteniment de l’edificació és incompatible amb la finalitat pretesa per la protecció urbanística del lloc.

Segons el fiscal, el fets constitueixen un delicte contra l’ordenació del territori. El Ministeri Públic demana que l’acusat ha de deixar el lloc tal com es trobava abans de les obres il·legals. Per fer aquestes feines li dona dos mesos de termini. Si no ho fa voluntàriament, ho realitzaran els serveis municipals i després li passaran la factura. I es faculta als agents rurals per al control de l’adequació de l’enderroc.

Temas

Comentarios

Lea También