Más de Costa

La venda d'una parcel·la permet acondicionar vivenda social a La Bisbal

S'adequaran les antigues vivendes dels mestres

Redacció

Whatsapp
S'habilitaran les antigues cases dels mestres.

S'habilitaran les antigues cases dels mestres.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va signar davant notari, el passat dijous 1 d’agost, la venda del 25,23% d’una parcel·la del carrer de la Vinya del polígon industrial Les Planes Baixes, per un import de 378.450 euros.

El febrer de 2018 es va aprovar el plec de clàusules per a la subhasta, mitjançant procediment obert, d’un 33,64% d’una parcel·la i del 25,23% d’una altra, ambdues de propietat municipal i catalogades com a Patrimoni municipal del sòl. 

El procediment va quedar desert perquè no es va presentar cap oferta. Posteriorment, durant els mesos de març i abril, es van tornar a licitar els percentatges de les dues parcel·les. En aquesta ocasió es va presentar una oferta per al percentatge de 25,23%, que va ser valorada per la mesa de contractació i, posteriorment, adjudicada. L’altra subhasta va quedar deserta.

El preu
Així, durant el mes de juny es va adjudicar la parcel·la i, el passat dijous 1 d’agost, es va signar davant notari l’escriptura de compravenda per l’adjudicació d’aquest 25,23% d’una parcel·la del carrer de la Vinya del polígon industrial Les Planes Baixes per un import de 378.450 euros.

La parcel·la està al polígon Les Planes Baixes.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i regidora d’Urbanisme, Agnès Ferré, ha explicat que «una part d’aquest import es destinarà a la rehabilitació de les cases dels mestres per a convertir-les en habitatge social, un projecte que ja està aprovat definitivament i que aviat licitarem».

Ferré ha afegit que «el passat mes de juny vam sol·licitar una subvenció de 20.000 euros a la Diputació per a inversions, amb la intenció de destinar-la a aquest projecte i la Diputació ens l’ha concedit». 

Aviat
Des de les Regidories d’Urbanisme i Benestar Social s’està treballant per poder tirar endavant aquest projecte «al més aviat possible». Està previst que l’execució de les obres es liciti, aquest 2019, per un import de 76.746 euros.

L’any 2017 les dues cases dels mestres van quedar desafectades definitivament per part d’Ensenyament de la Generalitat i van passar a ser equipament municipal. La Regidoria de Benestar Social. Llavors ja es va plantejar destinar-les a fer dos habitatges de lloguer social. Llavors es van treure les escales d’accés de les cases al pati de l’escola i es van tapiar per evitar que fossin ocupades.

La Regidoria de Benestar Social va destacar la prioritat de poder acollir famílies desafavorides en un equipament municipal. Ara s’haurà de determinar l’adjudicació dels habitatges a les famílies que ho sol·licitin i que compleixin les exigències del procés de selecció.

Temas

Comentarios

Lea También