Melco-Hard Rock o Grup Peralada. Qui implantarà els casinos a BCN World?

El divendres 30 es'obriran els primers sobres amb la informació general. El dia 10 de juliol, l'estudi arquitectònic i financer de les dues propostes. I cap a principis de setembre s'emetrà l'informe definitiu.

Jordi Cabré

Whatsapp
La reunió s'ha celebrat aquest matí a la seu del CRT.

La reunió s'ha celebrat aquest matí a la seu del CRT.

El consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-Seca i Salou s'ha reunit aquest dijous per avaluar l'estat del projecte turístic que es preveu construir en uns terrenys annexos a PortAventura World.

En primer lloc s'ha celebrat la reunió del consorci, on el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha actualitzat el calendari amb el qual treballa el Govern de la Generalitat. Està previst que els operadors prequalificats en el concurs per a l’explotació i instal·lació de casinos de joc en l’àmbit del CRT (Melco-Hard Rock i Grup Peralada) lliurin les seves ofertes abans del dovendres dia 30.

A partir d’aquesta data, la mesa de valoració analitzarà la documentació entregada, que inclou tant el projecte com les garanties empresarials i econòmiques que estableixen les bases del concurs.

La decisió, abans de 45 dies hàbils

El secretari d'Hisenda ha exposat als membres del CRT que aquesta feina es perllongarà diverses setmanes, ja que el volum de dades sol·licitat és considerable i necessita comprovacions.

La mesa de valoració es reunirà el mateix 30 de juny per tal de procedir a l’obertura del sobre A, el qual conté la informació general de les empreses participants i les garanties requerides.

El sobre B, amb la proposta arquitectònica, l’estudi econòmic-financer, així com altres aspectes sectorials de la proposta, s’obrirà el 10 de juliol.

L’informe de la mesa de valoració s’emetrà en el termini màxim de 45 dies hàbils, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Tot i que no es va voler donar una data límit, les previsions de la Generalitat és donar a conèixer l'empresa guanyadora a principis de setembre.

Incasòl entra en escena

El consorci, format pels dos ajuntaments i presidit pel secretari d'Hisenda també ha acordat encarregar a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) la gestió del procés de transformació urbanística del sòl del sector, així com el desenvolupament de les infraestructures externes.

En aquesta primera reunió han participat els alcaldes de Salou i Vila-seca, Pere Granados i Josep Poblet respectivament, així com altres regidors dels dos municipis. El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra; el director de l’Incasòl, Damià Calvet; i el delegat del govern a Tarragona, Óscar Peris; han estat convidats a assistir igualment.

Comissió de seguiment i control

Posteriorment, s’ha celebrat la comissió de seguiment i control, formada per 12 membres dels departaments de la Vicepresidència, Economia i Hisenda; Territori i Sostenibilitat; l’INCASÒL; i els dos ajuntaments tarragonins. Aquest òrgan serà l’encarregat, amb l’ajuda d’una altra comissió tècnica, de vetllar pel compliment de l’encàrrec.

El consorci del CRT és l’administració actuant a l’hora d’executar el projecte. Tal com estava previst, amb aquest encàrrec l’Incasòl s’ocuparà del procés de planejament urbanístic, que inclourà, entre d’altres, l’anàlisi, redacció i supervisió tècnica dels instruments requerits per la legislació vigent; la valoració i control dels costos o la direcció del procés de planejament. Això inclou el pla de millora urbana del sector Centre Turístic Integrat (CTI), el pla especial de les línies elèctriques o el pla especial d’infraestructures dels accessos externs, per citar-ne alguns.

Igualment redactarà els projectes d’obres d’urbanització de les infraestructures externes, tant el que es refereix a les connexions viàries i de serveis com als espais verds. Les tasques de gestió i direcció de les obres d’urbanització inclouran també la valoració de les ofertes lliurades pels participants en els concursos per tal que el consorci del CRT adjudiqui les ofertes millor valorades.

Una operació a gran escala

Pel que fa al concurs públic per atorgar les autoritzacions per a la instal·lació i explotació de casinos de joc, el passat mes de març, el Govern va decidir ampliar tres mesos addicionals el termini perquè els operadors poguessin presentar les seves ofertes.

La gran escala de l’operació i el seu impacte al territori va fer aconsellable aquesta modificació del calendari. Es va demanar aleshores que els inversors afegissin documentació sobre els criteris de conservació paisatgístics i ambientals de les parcel·les no ocupades en les primeres fases, així com la presentació de les propostes d’integració urbanístiques.

Delimitació dels tres sectors

La Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar inicialment per segona vegada el 30 de juny de 2016 el Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació del CRT que havia redactat la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. El 29 de desembre, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va aprovar definitivament el PDU. 

L’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) delimita tres sectors: el que acull els CTI (Complexos Turístics Integrats); el del centre de convencions, i el sector nord, dedicat íntegrament a usos hotelers amb un màxim de 50.000 m2 de sostre edificable. Pel que fa al sector més gran, el dels CTI, abasta 101,74 hectàrees de superfície i el PDU determina el sostre per a diferents usos que s’hi podrà desenvolupar.

Així, els CTI podran desenvolupar 745.000 metres quadrats de sostre. Els usos hotelers abastaran el 57% del total, mentre que les activitats d’oci (congressos, convencions, teatre i espectacles) ocuparan el 16%. Finalment, el 6,7% del sostre es reservarà a usos comercials i el 4%, a àrees de joc.

Temas

Comentarios

Lea También