Roda de Berà treu a concurs la venda de tres habitatges propis

Són tres cases unifamiliars en filera ubicades a l’avinguda Lluis Companys i Jover. El termini de presentació d'ofertes finalitzarà el 10 de gener de 2022.

Diari de Tarragona

Whatsapp
Les cases que posa l'Ajuntament a la venta. FOTO: Aj. Roda de Berà

Les cases que posa l'Ajuntament a la venta. FOTO: Aj. Roda de Berà

Aquest matí l’Ajuntament ha publicat al seu Perfil del Contractant l’anunci per a l’alienació, mitjançant l’elecció d’adjudicatari per diversos criteris d’adjudicació (concurs) de tres habitatges propietat de l’Ajuntament. Concretament són tres cases unifamiliars en filera, amb superfícies de més de 220 metres quadrats, ubicades a l’avinguda Lluis Companys i Jover.

Els preus de sortida dels habitatges, de 131.128, 146.941 i 148.585 euros més IVA, ve determinat per la valoració efectuada per l’arquitecte municipal, i segons les petites reparacions que els futurs propietaris hauran de fer.

Poden prendre part en el concurs tant persones físiques com jurídiques, les quals hauran de presentar tota la documentació requerida abans del 10 de gener de 2022 a les 14 hores. Les proposicions seran secretes i s’hauran de presentar, tal i com es detalla als plecs, dins de dos sobres tancats, acompanyats de la instància de sol·licitud de participació.

L’adjudicació de cadascuna de les tres cases es realitzarà al participant que faci la proposta més avantatjosa per a l’Ajuntament, sobre un total de 100 punts. La meitat dels punts seran per a la millor oferta econòmica; 25 punts per la realització de les obres de condicionament i reparació de l’habitatge; i els 25 restants per destinar l’habitatge a residencia habitual. En aquest cas, el compromís dels licitadors serà destinar l’habitatge a la seva residència habitual o de tercers, en règim de lloguer, en el termini màxim d’un any.

En el cas que els adjudicataris no aconsegueixin abonar el preu ofert en el termini màxim d’un mes, l’adjudicació passarà al segon de la llista.

Temas

Comentarios

Lea También