Ebre Ulldecona

Ajuts a les empreses d'Ulldecona afectades per la Covid-19

El Ple ha aprovat una modificació del pressupost per destinar-hi 50.000 euros de la partida de festes, una quantitat que es pot ampliar depenent de la demanda

REDACCIÓ

Whatsapp
Ajuntament d'Ulldecona. Foto: Joan Revillas

Ajuntament d'Ulldecona. Foto: Joan Revillas

L’Ajuntament d’Ulldecona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a empreses afectades per la Covid-19.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 2 de novembre i aquestes s’han de presentar en el model normalitzat, disponible a la pàgina web municipal, acompanyades de la declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en l’article 13 de la Llei General de Subvencions i el justificant de la titularitat del compte bancari on s’ingressarà l’import de la subvenció.

Les subvencions van adreçades a les petites i mitjanes empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives…), que s’hagin vist afectades com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma el passat mes de març.

La concessió de la subvenció s’efectua en règim de concurrència no competitiva, segons detalla el Consistori. Així, es concedirà la subvenció a totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

La quantia individual de les subvencions serà de 600 euros per a aquelles empreses que es van veure obligades a tancar la seva activitat o van haver d’operar amb restriccions especials, i de 300 euros per a la resta d’empreses que van operar amb les restriccions generals a l’exercici de l’activitat econòmica (desinfeccions, distàncies …). En el cas d’aquelles empreses amb activitat estacional o que només operen durant una part de l’any, la quantia de l’ajut serà la part proporcional de les quanties anteriors, en funció dels mesos d’activitat.

L’objecte de la subvenció, segons explica l’alcaldesssa, Núria Ventura, «és contribuir al manteniment del teixit empresarial del municipi, preservar l’activitat econòmica i els llocs de treball, mitjançant la cobertura de part de les pèrdues patides per les empreses i comerços degut a la situació d’emergència sanitària».

El Ple municipal ha aprovat també una modificació del pressupost, retallant 50.000 euros de la partida de festes per destinar-la a aquesta finalitat. Tot i així «aquesta quantita global màxima té caràcter estimatiu i ampliable, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, podrem decidir destinar més diners a aquesta partida si és necessari», comenta Ventura.

Comentarios

Lea También