Más de Ebre

Deltebre ja té per fi aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Es tracta d’un document molt esperat al municipi, que tenia una situació excepcional

M. PALLÁS

Whatsapp
Detall del parc fluvial amb el pont Lo Passador en segon terme. FOTO: J. REVILLAS

Detall del parc fluvial amb el pont Lo Passador en segon terme. FOTO: J. REVILLAS

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Deltebre, que aposta pel reciclatge urbà enfront els nous desenvolupaments urbans i vol preservar els trets de l’ordenació del municipi que són herència del seu passat agrícola.

Es tracta d’un document molt esperat al municipi i que s’havia anat endarrerint. El POUM ha estat redactat per la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori, a petició de l’Ajuntament, atesa la situació excepcional del municipi.

Deltebre es va crear el 1977, per la segregació de les partides de Jesús i Maria i de la Cava de Tortosa. El municipi s’estructura amb un nucli urbà, que integra les antigues pedanies de Jesús i Maria i la Cava, i la urbanització de Riumar, a més de diverses edificacions disperses envoltades per camps d’arròs. La voluntat principal de l’Ajuntament és preservar en la mesura del possible el teixit urbà existent, apostant per ordenacions de poca densitat, en coherència amb la manera de viure dels deltebrencs. També vol relligar la trama urbana situant els nous habitatges en espais buits del sòl urbà.

Com ja va explicar el Diari, actualment l’urbanisme de Deltebre es regeix per unes normes subsidiàries del 1995 que fa anys van quedar obsoletes. Després dels intents de pla fallits dels anys 2007 i 2013, finalment fa dos anys l’actual equip de govern va demanar ajuda al Departament, que de forma excepcional s’ha encarregat de redactar un planejament que vol posar ordre a una trama urbana complicada, amb diferents nuclis urbans, àrees sense urbanitzar i gran quantitat de casetes de camp disperses. Així, el nou POUM prioritza el reciclatge urbà enfront les noves extensions, situant els creixements necessaris en els espais no ocupats dels nuclis històrics de la Cava i Jesús i Maria. Al mateix temps, dóna valor als trets de la configuració del nucli, d’orígen agrícola, i reconsidera el model de densificació, proposant les tipologies d’habitatge que millor s’adapten. Com a conseqüència, es redueix considerablement el sòl urbanitzable delimitat i el nombre d’habitatges nous.

El POUM incrementa els espais lliures tant a l’interior del nucli urbà com al seu entorn, prioritzant la seva ubicació en les dues façanes principals: els espais vacants a banda i banda del pont lo Passador, on es vol habilitar un parc fluvial, i el Passeig del Carrilet, al nordi. Els espais naturals es volen planificar de manera estratègica, tenint en compte els valors agrícoles de l’entorn i el seu potencial com a actiu. El document també posa especial cura en donar resposta als riscos naturals, especialment els de la inundabilitat, per dotar Deltebre d’una capacitat resilient adequada.

«EL POUM és un document que vam realitzar amb un ampli procés de participació ciutadana, i que ajuda a donar resposta a les problemàtiques urbanístiques dels veïns i veïnes, però també de futur, ja que projecta el municipi a 20 anys vista amb nous equipaments, espais verds, usos comercials i turístics... i tot això amb un desenvolupament econòmic sostenible, que garanteixi l’essència del nostre municipi i l’ànima Delta», ha valorat l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler.

A Gandesa: modificació per atraure noves empreses

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat definitivament una modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Gandesa, a l’àmbit del sector industrial de la Plana, impulsada per l’Ajuntament de Gandesa, que facilitarà la implantació de noves empreses i d’un magatzem logístic de l’empresa Freshly Cosmetics. El polígon, de 18,68 hectàrees, es troba a l’est del nucli urbà i va ser desenvolupat per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) als anys 90. Actualment ,es troba plenament desenvolupat i ocupat per una varietat d’empreses, tot i que encara disposa de parcel·les lliures de la tipologia d’indústria gran.

La modificació reconeix la realitat del polígon i preveu l’increment de l’edificabilitat de les parcel·les d’indústria aïllada i l’augment de l’alçada reguladora màxima de les naus, per donar resposta a les necessitats actuals dels processos industrials i a la demanda de naus amb més aprofitament del sòl. També explicita l’admissió de l’ús logístic al polígon.

Aquests ajustos permetrien adaptar el polígon a les demandes actuals del mercat, dinamitzant-lo amb la implantació de noves activitats a les parcel·les lliures i ampliant les existents De manera imminent, possibilitaran la implantació d’un centre logístic de Freshly Cosmetics. Actualment, l’Ajuntament, l’INCASÒL i el Departament estan treballant en una futura ampliació del sector industrial, anomenada La Plana II.

Temas

Comentarios

Lea También