Más de Ebre

Els World Sports Games van generar un impacte de 2,5 milions d'euros

Un estudi de la URV analitza les dades que va suposar la presència de 3.000 esportistes amateurs a les Terres de l’Ebre

Diari de Tarragona

Whatsapp
Inauguració dels Wolrd Sport Games de Tortosa al 2019. Foto: Ajuntament de Tortosa

Inauguració dels Wolrd Sport Games de Tortosa al 2019. Foto: Ajuntament de Tortosa

Els World Sports Games Tortosa 2019 van deixar un destacat moviment econòmic a la ciutat i al conjunt del territori. L’informe elaborat pel Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili assenyala que l’esdeveniment esportiu va suposar un impacte econòmic de 2.522.659 euros. 
Un valor que l’estudi remarca com a molt important per al conjunt de l’Ebre, i que va tindre especial incidència sobre Tortosa. On més es va notar va ser a l’àmbit de l’hoteleria, tot i que també va incidir al transport, l’alimentació, la restauració, l’oci, les compres o les activitats professionals, entre d’altres. 
El càlcul es fa a partir de tres indicadors: l’efecte directe, l’efecte indirecte i l’efecte induït. Pel que fa a l’efecte directe, correspon les despeses generades per la presència de 3.000 esportistes al territori. 
L’efecte indirecte suposa l’increment de producció d’altres sectors de l’economia que han de proveir béns i serveis per a la celebració de l’esdeveniment, mentre que l’efecte induït recull la generació de rendes addicionals associades, tant per l’efecte directe com per l’indirecte, en l’increment de la demanda i la producció. 
A més de les dades econòmiques, l’informe de la URV també analitza la valoració que els esportistes van fer de la seua estada a Tortosa i a les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, les enquestes fetes entre els visitants van deixar una nota de 8,21 sobre 10 pel que fa a la valoració de l’entorn. 
Un índex que va avaluar aspectes com l’hospitalitat, el paisatge, la gastronomia, el comerç, els preus, la neteja o la seguretat. La satisfacció de les expedicions internacionals també es tradueix en el fet que el 78% dels visitants van afirmar tindre la intenció de repetir estada a les Terres de l’Ebre, la qual cosa deixa constància, segons destaca l’informe, que el territori i la ciutat els van causar una bona impressió. La mateixa enquesta també va avaluar l’organització de l’esdeveniment (centrada en les instal·lacions, materials, jutges, nivell esportiu, esportivitat, transport, informació i organització), amb una mitjana de 7,08 sobre 10.
 L’informe subratlla com a molt positiva l’organització d’esdeveniments esportius, culturals o similars, amb una mida d’assistents adequada a la capacitat del territori, i en els quals treballen de manera conjunta i planificada les administracions públiques i l’empresa privada.

Comentarios

Lea También