Entra en vigor el pla que regula la construcció de cases de camp

La nova normativa dóna empara legal als alcaldes ebrencs davant les peticions d\'edificació dels particulars

M.M./A.C.

Whatsapp
Una casa de camp en una finca de les Terres de l\'Ebre. Foto: Joan Revillas

Una casa de camp en una finca de les Terres de l\'Ebre. Foto: Joan Revillas

Ja està en vigor el pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre, un document llargament esperat que ve a regular les construccions en sòl rústic, molt esteses i tradicionals al territori.

Fins ara, la manca d’un marc normatiu que de manera específica regulés les possibles actuacions sobre aquest patrimoni arquitectònic rural havia desembocat en una difícil situació tant pels propietaris com per les administracions, amb força construccions il·legals.

Amb la publicació ahir del document al Diari Oficial de la Generalitat, els 52 municipis de les Terres de l’Ebre passen a tenir una regulació clara i exhaustiva sobre la construcció dels masets i casetes d’eines, la seva rehabilitació i l’ampliació dels existents. El document també vetlla perquè aquestes construccions no acabin derivant cap a altres usos, no compatibles amb el sòl no urbanitzable.

El pla distingeix les diferents tipologies de sòl agrari on es poden construir els masets: als altiplans i serres; el delta de l’Ebre, les planes i les terrasses fluvials; així com les àrees no edificables, com ara els terrenys inclosos dins els límits dels parcs naturals; les finques on a causa del pendent del terreny sigui necessari el moviment de terres per construir; els terrenys situats en zones amb risc d’inundació o els ubicats en aquelles zones marcades amb un perill d’incendi forestal elevat, entre altres.

El pla defineix com a maset la construcció tradicional habitua les explotacions agrícoles de caràcter familiar, on, a banda d’emmagatzematge dels estris del camp, s’hi desenvolupaven usos d’aixopluc o estada temporal no residencial i relacionada amb el lleure familiar.

Pel que fa a les casetes d’eines, són definides com a les construccions de dimensions reduïdes pròpies de les explotacions agrícoles menors, tant de caràcter familiar com professional, destinada a la guarda i emmagatzematge d’estris i productes propis del conreu de la finca en explotació.

Els masets de nova construcció tindran una alçada màxima de 5 metres des del punt més baix del terreny a la coberta. La superfície serà de 40 metres quadrats, podent arribar fins als 60 en casos motivats tècnicament. Per a les casetes d’eines, l’alçada és de 3,5 metres i la superfície de 20 metres quadrats.

En els masets s’admeten enramades, porxos, rafals i superfície pavimentada annexa de com a màxim 12 metres quadrats i a les casetes d’eines s’admeten enramades de fins a 6 metres quadrats. També s’estableix una regulació concreta per a la construcció de corrals adossats als masets.

El pla admet, a més, l’ampliació de les construccions existents, tot aplicant els mateixos requeriments que a les d’obra nova. En aquest sentit, els municipis han elaborat un catàleg de les masies i casetes ja existents als seus termes.

Temas

  • EBRE

Comentarios

Lea También