Jutjaran un extresorer de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita

Està acusat de malversació de cabals públics i el fiscal demana quatre anys de presó

ÀNGEL JUANPERE

Whatsapp
Pescadors a l’Encanyissada.FOTO: JOAN REVILLAS

Pescadors a l’Encanyissada.FOTO: JOAN REVILLAS

El que va ser tresorer de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita, F.M.R.C., serà jutjat per un tribunal popular –si abans no s’arriba a un acord de conformitat– acusat d’un delicte de malversació de cabals públics. El fiscal demana per a ell quatre anys de presó i vuit d’inhabilitació especial per a feina o càrrec públic. I en concepte de responsabilitat civil es demana el pagament de 13.120 euros a l’esmentada confraria. L’acusat és un ciutadà espanyol de 47 anys sense antecedents penals.

La Fiscalia recorda que la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Fou constituïda per temps indefinit com a entitat representativa de l’activitat extractiva pesquera fluvial i de la seva comercialització en l’àmbit territorial de les albuferes i llacunes del delta de l’Ebre.

L’esmentada confraria és l’única entitat que pot explotar els recursos que provenen de la pesca de les llacunes de l’Encanyissada, la Tancada, Canal Vell i la Goleta, sent els seus associats els que adquireixen el seu dret de pesca a través d’un sistema de sorteig. Per a la gestió ordinària de la seva activitat econòmica, la confraria va procedir a l’obertura en una entitat de crèdit d’un compte corrent, que es nodria dels fons obtinguts i del que era propietària la confraria.

L’acusat va iniciar la seva activitat laboral a l’entitat l’1 de febrer de 2015 com a empleat de manteniment i guarda. El 22 d’agost del mateix any es procedí a la constitució de la Comissió Permanent de la Confraria. El processat va ser nomenat tresorer.

L’encausat, aprofitant-se que era una persona autoritzada per operar amb els comptes de l’entitat –junt amb el president–, va demanar el març de 2017 que se li facilités el número PIN del compte corrent, que li permetia operar amb la llibreta sense necessitat de la signatura del president. Tot això amb la finalitat d’obtenir un benefici econòmic propi a costa de la confraria, diu el fiscal.

Quan ja tenia el número secret, el pla de l’acusat consistia en utilitzar la llibreta per realitzar extracció d’efectius en caixers o sucursals. Així, entre el 31 de març i el 23 de juny, va efectuar 59 extraccions, dotze d’elles en dissabte, diumenge o dia festiu, per un import total de 13.210 euros.

Per a la utilització de la llibreta, l’acusat, en qualitat de tresorer, havia de retornar la llibreta després de la realització de la gestió. Però entre les dates abans esmentades, el processat va mantenir la possessió de la llibreta, sense tornar-la en cap moment a la confraria.

El 23 de juny, l’administrativa de la confraria va observar irregularitats en la comptabilitat de l’entitat vinculades al compte corrent. Traslladada aquesta informació al president, aquest va decidir demanar a l’encausat la devolució de la llibreta i que justifiqués la destinació de les extraccions de diners.

El tresorer va procedir a presentar un paper manuscrit en el qual identificava un seguit de quantitats extretes del caixer automàtic que suposadament hauria abonat per la compra a una persona que es dedica a la venda de material de construcció, a una altra que ven material metàl·lic i a una tercera que és electricista. Però l’home sabia que els pagaments a aquestes persones les realitzava directament la confraria mitjançant transferència bancària. Els treballs fets per aquestes tres persones o empreses es van acreditar mitjançant la presentació de la corresponent factura i foren abonats per transferència.

Temas

Comentarios

Lea También