Más de Ebre

La Generalitat ha hagut de tornar 43,87 milions d'euros a les nuclears per l'impost anul·lat

Els ingressos dels tributs vinculats al sector immobiliari creixen durant el 2016 però els vinculats al joc cauen fins a la meitat

ACN

Whatsapp
imatge del complex nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. Foto: Joan Revillas

imatge del complex nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. Foto: Joan Revillas

La Generalitat ha recaptat 98,16 milions d'euros (MEUR) a Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el 2016, però al llarg de l'any també n'ha hagut de pagar 43,87 per les devolucions a les nuclears. Com que el Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional i va anul·lar l'impost que gravava la producció d'electricitat des de les centrals, el Govern s'ha vist obligat a retornar-ne els ingressos d'ençà que el va començar a aplicar. A la demarcació, l'any passat la recaptació de tributs –tant propis com cedits per l'Estat- ha baixat lleugerament. En concret, un 2,50% (al 2015, es van ingressar 100,68 MEUR). De l'estadística, en destaca que s'ha recaptat més d'aquells impostos vinculats al sector immobiliari (sobretot, per les compravendes de segona mà). Però per contra, i en part això enfonsa la mitjana, els tributs referits al joc i les apostes han caigut a la meitat.

L'any passat, la Generalitat va ingressar 98.166.086,96 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La xifra anterior no només inclou la recaptació liquida, sinó també les liquidacions o aquelles quantitats que encara no s'han ingressat, però que els contribuents estan obligats a pagar (que en l'argot econòmic es coneix amb el nom de 'contret').

L'estadística dels ingressos que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) inclou dos grups de tributs. Per una banda, aquells que ha tirat endavant el Parlament –és a dir, els propis- com ara la taxa turística o grans establiments comercials. I per altra banda, la recaptació d'aquells tributs cedits per l'Estat (bé sigui total o parcialment) com ara Patrimoni, Successions i Donacions o els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, al territori l'any passat la recaptació va ser lleugerament més baixa. En concret, va caure un 2,50%. Dels 100,68 MEUR que havien ingressat les arques públiques al 2015, es va passar als 98,16. I això s'explica perquè, mentre hi ha un grup d'impostos que millora en recaptació, n'hi ha un altre que no ingressa tant, i aquest darrer és el que determina la balança.

Menys per joc, Patrimoni i taxa turística

Les dades de recaptació a Tarragona i Terres de l'Ebre recullen que la gent es gasta menys diners en casinos i bingos. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el Joc han caigut gairebé un 50% (passant dels 13 als 6,64 MEUR). Un percentatge, però, que es pot capgirar els propers anys, depenent de com avanci el nou BCN World i els casinos que aculli el complex de Vila-seca i Salou.

Entre els impostos propis –és a dir, aquells creats pel Parlament- n'hi ha dos que han anat a la baixa d'un any per l'altre. Aquest és el cas de la taxa turística. A Tarragona i Ebre, la davallada entre el 2015 i el 2016 ha estat del 5,2% (passant de 4,79 MEUR a 4,54). I també és el cas de l'impost sobre grans establiments comercials, on la recaptació aquest 2016 ha caigut un 5,58%.

Dins el grup d'impostos cedits, hi ha Patrimoni o Successions i Donacions. En el cas de Patrimoni, i contràriament al què ha passat a les altres demarcacions, aquí la recaptació ha baixat un 16% (s'han ingressat 605.359,77 euros); en el cas de Successions i Donacions, el descens també s'ha situat en el mateix percentatge (aquí, però, s'ha passat de 22,74 a 19,11 MEUR).

Increments de recaptació

Si bé en global a Tarragona i Ebre s'ha recaptat menys, sí que hi ha tributs que d'un any per l'altre han millorat en ingressos. Aquest és el cas, per exemple, d'aquells referits al sector immobiliari: Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. El primer tribut, entre d'altres, grava la compravenda de pisos de segona mà. El segon, les hipoteques al registre.

A la demarcació, els ingressos per aquests impostos (64,01 MEUR) han crescut fins a un 13,40% d'un any per l'altre. Reflex, entre d'altres, que el mercat immobiliari deixa enrere l'atonia i dona símptomes d'una certa recuperació.

Aquest no és, però, l'únic tribut que ha augmentat en recaptació. També ho ha fet aquell que grava l'emissió de gasos a l'atmosfera produïts per la indústria. La presència de les químiques ha comportat que, d'un any per l'altre, les arques públiques hagin ingressat gairebé sis vegades més en concepte d'aquest impost (de 96.000 euros s'ha passat a 648.500).

43,87 MEUR retornats a les nuclears

L'estadística de l'ATC recull la recaptació d'impostos, però també inclou una altra cara de la moneda. I és que, al costat dels ingressos, també s'hi reflexen aquelles quantitats que s'han hagut de retornar com a conseqüència de processos judicials que han acabat amb l'anul·lació del tribut. I a Tarragona i Ebre, n'hi ha un cas clar: les devolucions a les nuclears.

El 14 d'abril del 2016, una sentència del TC va declarar inconstitucional el tribut que gravava la producció d'electricitat des de les centrals i el va anul·lar. Això va obligar l'Agència Tributària catalana a retornar tots els ingressos practicats (l'impost es va començar a recaptar el 2015). I aquestes devolucions fetes al llarg de l'any passat, en total, van sumar 43,87 MEUR.

L'any passat, arreu de Catalunya la recaptació de la Generalitat pels impostos propis i cedits es va situar en 2.914 MEUR (un 8% més respecte el 2015). Pel què fa a la resta de demarcacions, a les comarques de Barcelona es van recaptar 2.599,88 MEUR; a les de Girona, 158,09 MEUR, i a les de Lleida, 55,65 MEUR. Del conjunt de Catalunya, les demarcacions de Barcelona i Lleida són les úniques que, en global, creixen en recaptació.

Temas

  • EBRE

Comentarios

Lea También