El període de pagament de l’impost sobre el CO₂ dels vehicles comença aquest setembre

Segons el padró definitiu, que es publica l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut més de 2,2 milions de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

ATC

Whatsapp
Imatge de les retencions a l'AP-7. Foto: Lluís Milian

Imatge de les retencions a l'AP-7. Foto: Lluís Milian

Aquest setembre s’inicia el període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO₂) dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic. L’impost, que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions de CO2 del 2020. 

Finalment, per a l’exercici 2020, han quedat subjectes a l’impost 1.650.342 contribuents i 2.267.168 vehicles, que es preveu que generin una recaptació de 65.969.630,04 €, la qual es destinarà íntegrament i a parts iguals al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Un cop acabada la resolució d’al·legacions, l’1 de setembre es publicarà a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost i s’iniciarà el període de pagament, que es podrà fer en línia des de la mateixa seu, accedint-hi amb l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb NIF i matrícula.

A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que ha de pagar, també en podrà abonar l’import a través de les diverses vies disponibles: la seu electrònica de l’ATC  atc.gencat.cat/impostco2  ; el telèfon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les entitats financeres col·laboradores:  atc.gencat.cat/bancs , i les oficines de Correus.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, gaudeixen d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec en compte el dia 5 de novembre. Cal destacar que, a partir d’ara, es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors, i realitzar la subscripció a les notificacions electròniques de l’Agència per poder accedir a la bonificació del 2%.

Qui tributa per l’impost?

Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020. 

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els canals d’atenció següents:

  • Seu electrònica de l'ATC: consulta del padró i tota la informació sobre l'impost, pagament, assistent virtual, domiciliació de l'impost i altres tràmits relacionats  atc.gencat.cat/impostco2 
  • Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament.
  • Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la consulta del padró, pagament i altres gestions relacionades amb l'impost.
  • Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. Cal demanar-la a través del telèfon 93 551 51 51.

Per saber-ne més, visiteu el web  impostco2.gencat.cat .
 

ATC

Temas

Comentarios

Lea También