Más de Economía

L’Oficina Local de l’Habitatge atén 1.500 peticions d’ajut al lloguer

Durant els primer semestre de 2019, l’ens ha atès més de 3.600 visites i ha atès les consultes dels ciutadans per via telefònica o telemàtica i es preveu que la majoria de gestions es puguin resoldre a inicis de la tardor 

Whatsapp
L‘ens ofereix assessorament personalitzats als ciutadans de la comarca. FOTO: Cedida

L‘ens ofereix assessorament personalitzats als ciutadans de la comarca. FOTO: Cedida

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès ha atès més de 3.600 visites durant el primer semestre de 2019. En aquest període de temps l’Oficina ha rebut visites presencials i ha dut a terme tasques d’assessorament i informació a un gran volum de ciutadans del Tarragonès. 

Concretament, de forma presencial ha atès a 3.691 persones a més de les 106 in situ. Les peticions d’informació a l’Oficina també han entrat via telefònica, en què s’han atès i assessorat a les més de 1.890 peticions rebudes; i per via correu electrònic en què s’han rebut 420 peticions.

Entre els tràmits que més peticions ha rebut l’Oficina hi ha la tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer. Durant la darrera convocatòria s’han rebut fins a 1.489 peticions que es preveu es puguin resoldre a inicis de la tardor. Cal destacar a més les 21 peticions per a les prestacions d’urgència especial.

Per últim cal esmentar que s’ha rebut peticions referents als ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica, per a l’interior d’habitatges, un total de 5 peticions) a més de peticions per a les prestacions d’urgència social, que sumen 5 consultes més.

El llistat de serveis que s’han tramitat durant els primers sis mesos d’aquest any confirmen la bona trajectòria d’un servei que té com a objectiu resoldre els dubtes dels ciutadans. Els seus impulsors destaquen com aquesta eina exerceis de nexe d’unió de la ciutadania amb aquelles institucions properes que poden resoldre els seus dubtes en aquest sentit.

Entre les consultes més habituals que es gestionen en aquest organisme destaquen la tramitació de peticions d’assessorament i gestió de serveis i ajuts en matèria d’habitatge i totes aquelles peticions que es refereixen a l’àrea d’informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.

Entre les tasques que els ciutadans podem acollir-se també destaca el registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds. A més a més, els responsables d’aquesta àrea també s’encarreguen de l’assessorament i atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

L‘Oficna d’Habitatge també actua en la branca de l’Atenció ciutadana, assessorant als ciutadans que en el camp del deute hipotecari i altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge.

Per últim, també s’encarrega de la gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge, de lloguers, de Renda Bàsica d’Emancipació i d’ajuts a la rehabilitació d’edificis. 

Temas

Comentarios

Lea También