Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Les cooperatives agràries, motor de l’economia de casa nostra

"Som també una indústria generadora de riquesa a moltes zones rurals"  

Lluís Grogués, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, responsable territorial Tarragona

Whatsapp
El Camp de Tarragona compta amb tres DO d’oli: Terra Alta, Siurana i Baix Ebre-Montsià. Foto: Alfredo González

El Camp de Tarragona compta amb tres DO d’oli: Terra Alta, Siurana i Baix Ebre-Montsià. Foto: Alfredo González

A Catalunya hi ha 214 cooperatives agràries federades que actuem impulsant l’economia del nostre entorn. Aquestes empreses hem augmentat la facturació global un 2,6%, fins als 1.615 milions d’euros, i també la facturació mitjana ha crescut un 6%, situant-se en els 7,5 milions d’euros. En la mateixa línia, les cooperatives hem incrementat la quota en el sector agroalimentari català un 1,8% i ja representem el 37,1% de la Producció Final Agrària. 

Les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre sumem 105 de les 214 cooperatives agràries catalanes. Representem pràcticament la meitat del total i, juntament amb les de Lleida, són les que tenim un major pes en el conjunt de Catalunya. 

Aquest pes s’ha mantingut estable en els darrers anys, potser amb una certa tendència a la disminució del nombre de cooperatives arran de fusions i acords d’intercooperació. Precisament, aquests processos són els que han propiciat un increment de la facturació mitjana per cooperativa, que actualment se situa en 3,7 milions d’euros a les comarques tarragonines i en uns 4 milions a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa al volum global de facturació, l’increment a la província es troba sensiblement per damunt de la mitjana de Catalunya. L’augment és del 9,2% a les comarques tarragonines i fins a un 20,6% específicament a Terres de l’Ebre. En total, se superen els 415 milions d’euros anuals de facturació, que representen un 25,7% del total de la xifra de negoci a Catalunya. 

Apostem pels projectes d’innovació, cooperació i internacionalització

A efectes de mitjana de facturació, cal tenir en compte que a la província de Tarragona les cooperatives continuen mantenint una forta presència en l’àmbit rural i que són empreses més disseminades en el territori que a les altres demarcacions territorials.

Quant a sectors productius, els volums de comercialització més elevats per part de les cooperatives de Tarragona són el vi, l’oli d’oliva i la fruita seca (ametlla, avellana i garrofa), que representen fins a un 80% del total

Específicament a les Terres de l’Ebre, en canvi, prenen força productes com arròs, cítrics i fruita de pinyol, tot i que també es manté la producció d’oli d’oliva, vi i garrofa. Cal fer un apunt a la tendència a l’alça de productes com la mel.

Representativitat del sector 

Les cooperatives agràries catalanes aglutinem un total de 32.625 socis productors, dels quals més de la meitat, fins a 18.129, ens concentrem a la província. 
A Tarragona, la mitjana de socis per cooperativa se situa en uns 490 i s’intueix una certa tendència a l’envelliment de població agrària, motiu pel qual la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estem incentivant polítiques que propiciïn el relleu generacional i afavoreixin la incorporació de joves i de dones als òrgans de decisió cooperatius.

Malgrat la reducció del nombre de cooperatives i de socis productors, en paral·lel a l’increment de facturació s’ha produït també un creixement de l’ocupació fixa de les cooperatives, mostrant una situació favorable. Dels prop de 1.600 treballadors del sector, 986 –que representen el 61,7% del total– són llocs de treball fixos.

També es manté la tendència a l’ocupació femenina amb 687 treballadores, que equivalen a un 43% dels llocs de treball a cooperatives agràries de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Agroindústria de proximitat

En aquest context, les cooperatives tarragonines esdevenim una potent agroindústria proveïdora de productes alimentaris de proximitat

Un nodrit grup de grans cooperatives comercialitzen aquests aliments en mercats internacionals. Un terç de les cooperatives catalanes –69 de 214– tenen presència a mercats exteriors i s’apunta un tímid creixement del volum mitjà de les exportacions, que actualment se situa en uns 2,79 milions d’euros.  

Com la resta del sector agroalimentari, la Unió Europea continua sent la principal destinació de les exportacions de les cooperatives, tot i que països emergents i de molt valor afegit com Brasil, els Emirats Àrabs i la Xina prenen un protagonisme creixent.

Aquesta presència del producte català a mercats d’arreu del món avança en paral·lel a l’increment de la quota en el mercat nacional i a la venda de proximitat a través de les agrobotigues.

A les comarques de Tarragona hi ha fins a 60 punts de venda de productes cooperatius, de territori i artesanals. Aquestes agrobotigues ocupen una superfície total de 7.700 metres quadrats i més de la meitat del producte que s’hi comercialitza és de producció pròpia. La facturació se situa en uns 15,3 milions d’euros anuals.

Des de la Federació de Cooperatives, treballem per afavorir l’intercanvi de productes cooperatius entre agrobotigues mitjançant l’articulació d’una xarxa en el marc de la qual es promogui una major diversitat i riquesa de l’oferta.

I és que les cooperatives representem un model empresarial que uneix els vessants econòmic, productiu i de comercialització amb el caire social, de compromís i solidaritat vers al nostre entorn. 

Per això, actuem com a motors de l’economia i som una indústria generadora de riquesa a moltes zones rurals alhora que esdevenim els principals garants de serveis com la secció de crèdit, l’agrobotiga o l’economat en un territori on les polítiques públiques mostren una certa tendència a la reducció de prestacions bàsiques. 

A la Federació apostem per continuar treballant en projectes d’innovació, internacionalització i cooperació que potenciïn encara més la competitivitat del sector i garanteixin la nostra viabilitat futura i la dels nostres pobles.

Temas

Comentarios

Lea También