Más de Economía

Economía Opinió

Talent per a la sostenibilitat

La URV compta amb una sòlida base de talent, un element estructural totalment consolidat

Francesc Díaz (Vicerector de Recerca i Planificació Científica de la URV)

Whatsapp
Francesc Díaz

Francesc Díaz

La Universitat Rovira i Virgili, des dels seus orígens, ha tingut clara la necessitat d’acompanyar la docència amb una exigent activitat investigadora, que ha potenciat sempre. Aquesta activitat millora de manera ostensible l’ensenyament perquè fa que el professorat es mantingui sempre actiu i permanentment actualitzat. Un dels àmbits en què la investigació es desenvolupa d’una manera més intensa és el de la química, a través dels dos centres i dels tres departaments amb què compta la nostra universitat en un camp en el qual centra molts esforços i atencions. Concretament, hi dedica al voltant de 200 professionals a temps complet, i un nombre similar de personal investigador en formació, que fan recerca de tipus bàsic, la que no s’arriba a posar en pràctica, complementades amb les imprescindibles línies de recerca aplicada. Aquesta activitat investigadora es veu reflectida en un gran nombre de projectes vius, que es mantenen actius i amb finançament, així com en la més que rellevant producció científica. De fet, la nostra universitat està posicionada entre les 200 millors del món pel que fa a les àrees de la química i l’enginyeria química.

Així doncs, la URV compta amb una sòlida base de talent, un element estructural totalment consolidat. Disposar sempre d’un col·lectiu d’aquestes característiques li permet estar permanentment preparada per abordar reptes de frontera especialment exigents. Aquest és el cas de l’hidrogen verd, aquest vector energètic que la universitat està potenciant actualment com a coordinadora de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud. Aquesta entitat multiactor, amb instituts d’investigació, empreses químiques i administracions, entre d’altres, al darrere, ja fa alguns mesos que treballa per desenvolupar, amb l’any 2030 en l’horitzó i en l’àmbit de tot el país, una Vall de l’Hidrogen, és a dir, una regió que combini la generació d’hidrogen renovable i la seva distribució per a múltiples usos industrials, de mobilitat i residencials de forma integrada i sistèmica. Aquesta ha de ser la contribució de la universitat i del nostre territori en el propòsit que la Comissió Europea es marca per a les properes dècades, el d’afrontar el canvi climàtic i activar una nova economia verda que generi prosperitat i porti cap a una societat energèticament neutra i sostenible.

Aquest, per la seva magnitud i per tots els elements que hi convergeixen, no és només un repte de la química. Aquest col·lectiu ha de tenir un paper fonamental en aquest projecte, però ho ha de fer en estreta col·laboració, entre d’altres, amb el personal investigador de l’energia elèctrica, de la física, de la termodinàmica i de la ciència dels materials. Aquests són àmbits que la nostra universitat fa molts anys que potencia i en els quals també excel·leix i destaca internacionalment. De totes maneres, la Universitat Rovira i Virgili no està sola en aquest repte de l’hidrogen net, ja que col·labora estretament amb l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i el Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, amb els quals ha format una aliança de coneixement i recerca que uneix esforços i, sobretot, talent, per caminar cap a l’era de l’hidrogen i la sostenibilitat.
 

Temas

Comentarios

Lea También