Un orguenet als carrers de Madrid. Foto: Frado76, sota llicència CC Y-NC-SA 2.0
Sociedad 03/05/2021

Quan passaven els orguenets

Els orguenets es basaven en un cilindre metàl·lic amb pues i en cada rodet tenien entre sis a deu peces: chotis, La paloma, vals... Mai vaig escoltar cap sardana en un orguenet, i això que alguns es fabricaven a Barcelona, la casa Casali era un dels fabricants. Els orguenets de carrer els acostumaven a tocar persones de raça gitana