El Seguici Petit de Santa Tecla

Fotos: Pere Ferré