Reus, per
la mobilitat sostenible
i saludable

20 septiembre 2023 19:22 | Actualizado a 21 septiembre 2023 14:00
Sandra Guaita
Comparte en:

La voluntat de l’Ajuntament de Reus de posar les persones al centre de tota l’acció municipal i de fer de la salut individual i comunitària un argument central a l’hora de prendre decisions així com la lluita contra l’impacte del canvi climàtic, ens obliguen a canviar la manera de moure’ns per la ciutat. És aquest el repte que assumim des de Reus amb el projecte de mobilitat sostenible, saludable, segura i connectada que impulsem amb l’ajut dels fons Next Generation, i que ha de permetre posar a l’abast de la ciutadania opcions de mobilitat que donin resposta a les seves necessitats sense comprometre la sostenibilitat.

Avui, a tot Europa, la contaminació atmosfèrica és un motiu de preocupació, i ha motivat la implantació de diferents mesures per reduir els nivells de contaminació, especialment als nuclis urbans. Entre aquestes hi ha la promoció dels mitjans de transport amb nivells baixos d’emissions, com ara caminar, anar en bicicleta, utilitzar el transport públic o compartir cotxes, i també la implementació de zones de baixes emissions, una mesura obligada en l’àmbit estatal per als municipis de més de 100 mil habitants.

Reus avança en un procés de transformació que passa per ampliar i fer més còmode l’espai per a les persones que van a peu

En compliment d’aquestes obligacions legals, i des de la voluntat d’impulsar un model de ciutat de futur, pensat per a les persones i els vianants, Reus avança en un procés de transformació que passa per ampliar i fer més còmode l’espai per a les persones que van a peu, sobretot al voltant de centres escolars i altres equipaments de gran afluència.

La remodelació del pont del barri Gaudí, la intervenció al raval de Santa Anna i al carrer Salvador Espriu o a l’entorn de la plaça del Víctor són exemples d’aquest plantejament, que s’ampliarà en el futur per reforçar la presència del verd en l’entorn urbà perquè contribueixi també a lluitar contra l’efecte d’illa de calor amb la creació de refugis climàtics o la generació de més espais d’ombra.

L’impuls de la bicicleta, ampliant la xarxa ciclable i vetllant perquè els itineraris siguin segurs i connectats, i la posada en funcionament de la Ganxeta, el servei de bici compartida, és un altre àmbit de treball, juntament amb el reforç de les opcions de transport públic, cada cop més adaptades a les necessitats de les persones amb fórmules com el Bus x tu. Com ho és també la futura implantació de la Zona de Baixes Emissions, una eina pensada per regular el trànsit dins de la ciutat que ens permetrà disposar de dades en temps real de les partícules contaminants presents en l’aire i dels nivells acústics, per fer-ne seguiment i garantir el compliment de la normativa.

En diferents àmbits, estem desplegant un procés transformador que ha d’anar acompanyat d’un canvi d’hàbits que totes i tots hem d’integrar en les dinàmiques del dia a dia: com anem a l’escola, a la feina, a comprar, des de la idea que l’espai urbà és un espai compartit i que a més de reduir fums i sorolls hem de guanyar seguretat, i per això hem de circular a menys velocitat i amb més cura, ja sigui en cotxe, en bicicleta o patinet. És des d’aquesta idea d’espai compartit que ben aviat s’activarà el procés de participació ciutadana per elaborar l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions, que, d’acord amb el projecte tècnic ja enllestit, haurà de plantejar de quina manera es circula i s’accedeix a la ciutat.

Estem desplegant un procés transformador que ha d’anar acompanyat d’un canvi d’hàbits que totes i tots hem d’integrar en el dia a dia

En breu tindrem una experiència valuosa en aquest sentit: la pacificació del trànsit al voltant del tomb de ravals, com a culminació de la transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants. En aquests moments s’està enllestint el procés d’informació al veïnat i s’estan revisant els darrers aspectes tècnics perquè la nova regulació entri en funcionament aviat.

Sobre la taula hi ha encara altres projectes que completaran aquest mapa de futur: la futura estació de Bellissens i el projecte de definició d’un gran eix cívic de nord a sud de la ciutat; la integració dels espais adjacents a l’estació de trens amb la trama urbana i el passeig de la Boca de la Mina; la futura estació intermodal o l’aposta pel tramvia com a nova opció de connexió dins de la ciutat i amb el territori.

Projectes estratègics, pensats en clau de salut, sostenibilitat i economia verda i enfocats a la millora de la qualitat de vida, en la mesura que canviar el cotxe per d’altres modalitats de transport contribueixen a millorar la qualitat de l’aire i reduir els nivells de contaminació.

En el context de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, doncs, Reus es mou.

Comentarios
Multimedia Diari