Naltros ENTREVISTA Maria Teresa Gámez Pedagoga. És la responsable del Centre Pedagògic Un Món Rodó

"És recomanable anar al pedagog quan es detecta alguna dificultat en l'aprenentatge"

Laura de Quintana

Whatsapp
María Teresa Gámez, a la seva consulta Un món rodó

María Teresa Gámez, a la seva consulta Un món rodó

-Què és un pedagog terapèutic i quines funcions desenvolupa?

El pedagog terapèutic és un professional especialitzat en DEA (Dificultats específiques d'aprenentatge). Les seves funcions poder ser diferents: diagnosticar, intervenir, reeducar, orientar o assessorar segons l'àmbit on exerceixi. En el nostre cas i tractant-se d'un Centre Pedagògic, les funcions primordials són acompanyar l'infant o adolescent en el seu procés d'Ensenyament-Aprenentatge, facilitant-li eines perquès es desevolupi de manera autònoma i integradora respectant el seu ritme d'aprenentatge i potenciant les seves capacitats cognitives.

-És una ciència relativament jove o bé és l'evolució d'altres disciplines?

La pedagogia no és una ciència jove. Aquesta engloba un ampli ventall en els diferents camps com són: l'escolar, el social i el sanitari. En el cas concret de la pedagogia terapèutica, aquesta va sorgir per la necessitat de donar resposta científica a totes aquelles persones amb necessitats educatives específiques que requereixen ajudes materials, humanes i funcionals. Tanmateix, compte amb un treball multidisciplinari com pot ser: psicologia, logopèdia, fisioteràpia, neurologia, pediatria, entre altres professionals.

-Quin perfil de persones necessiten aquesta ajuda?

Les persones que requereixen aquest servei són infants i adolescents que mostren trastorns o dificultats de l'aprenentatge, conductuals i/o emocionals.

-Com poden els pares detectar que els seus fills necessiten aquesta ajuda?

Normalment els pares poden detectar que els seus fills necessiten acudir a un pedagogec terapèutic quant l'infant o adolescent mostra signes de fracàs escolar, dificultats d'aprenentatge detectades pel mestre de l'escola o diagnosticat per un professional de l'EAP (Equip d'Assessorament Pisopedagògic). També, si s'observen canvis en la conducta, si existeix algun trastorn en el desenvolupament de la simptomatologia genètica, entre altres.

-Hi ha una edat mínima o màxima per anar al pedagog terapèutic?

No hi ha edat mínima o màxima per anar a la consulta. En el nostre cas, tractem persones en etapes en edat primerenca fins als 18 anys.

UN MON RODÓ - CENTRE PEDAGÒGIC

http://unmonrodo.cat

Temas

  • SALUD

Comentarios

Lea También