Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

La farmaciola domèstica

Redacció

Whatsapp
La farmaciola domèstica

La farmaciola domèstica

Per tractar petits símptomes (febre, mal de cap…) o realitzar primeres cures (contusions, talls, cremades, etc.) convé disposar d’un lloc a casa per tenir a mà els medicaments, el material sanitari adient per fer front als possibles accidents domèstics i la llista dels telèfons d’emergència. També podeu desar-hi la vostra medicació personal.

Una farmaciola no ha de tenir elements d’ús desconegut, sinó més aviat pocs elements i d’utilitat en un moment determinat.

Com?

La farmaciola domèstica ha de ser un espai especialment dissenyat o bé un armariet, una caixa o un calaix que es pugui tancar.

On?

Cal tenir-la fora de l’abast dels infants; en un lloc conegut per tots els qui la poden necessitar, i protegida de la llum, el fred, la calor i la humitat, perquè el contingut es conservi en bon estat, per tant no és adequat tenir la farmaciola a la cuina o al bany.

Què?

En el contingut d’una farmaciola domèstica s’ha de preveure tot el necessari per fer primeres cures i tractar petits símptomes com febre, dolor, inflamació… Aquesta és una llista orientativa del que hauria de disposar:

•Analgèsics, antitèrmics i antiinflamatoris. Normalment contenen àcid acetilsalicí- lic (Aspirina®), ibuprofè o paracetamol.

•Un producte per alleujar la coïssor de les picades d’insectes.

•Alguna crema per rebaixar el dolor de les cremades superficials. Mai no l’apliqueu en cas que hi hagi butllofes o ferides obertes.

•Termòmetre (que no sigui de mercuri)

•Material de cura:

-Gases estèrils, cotó, benes, esparadrap, tiretes.

-Tisores de punta rodona, pinces petites.

-Alcohol, aigua oxigenada.

-Antisèptics d’ús extern: povidona iodada (Betadine).

A la farmaciola no hi ha d’haver:

•medicaments caducats

•medicaments sobrants d’un tractament o que us van receptar fa molt de temps

•medicaments en mal estat

•solucions extemporànies: suspensions extemporànies i fórmules magistrals

•medicaments sense prospecte ni envàs original

•fòrmules magistrals sense data de caducitat

•col·liris oberts

•termòmetre que no funcioni

•tisores i pinces rovellades

És important:

Una farmaciola domèstica no s’ha de convertir en un magatzem de medicaments. Cal que el seu contingut estigui ben endreçat i organitzat. Per tant, és important: •Revisar periòdicament el seu contingut

•Cal preveure’n la correcta reposició dels medicaments que hi manquen i /o els que estan a punt d’exhaurir-se (convé revisar-la un cop a l’any) i el manteniment. •Vigilar periòdicament (cada 6 o 12 mesos) les dates de caducitat dels medicaments i retirar els que estiguin caducats.

Deseu tots els medicaments de la farmaciola en el seu envàs original i sempre amb el prospecte. És recomanable anotar-hi el nom de la persona que el pren, per poder identificar-lo correctament a primer cop d’ull.

Després d’acabar un tractament, no guardeu els medicaments sobrants. Porteu-los a la farmàcia o al centre de salut i dipositeulos, igual com els medicaments caducats, als contenidors SIGRE per a una eliminació correcta i respectuosa amb el medi ambient.

I recordi: davant de qualsevol dubte, consulti el seu metge o farmacèutic.

Temas

  • SALUD

Comentarios

Lea También