Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Les vacunacions són una mesura preventiva fonamental per a la salut de la població

Els farmacèutics ens posicionem clarament a favor de les vacunacions sistemàtiques

Redacció

Whatsapp
Les vacunacions són una mesura preventiva fonamental per a la salut de la població

Les vacunacions són una mesura preventiva fonamental per a la salut de la població

La introducció de les vacunes va suposar una millora molt important per a la salut de la població, ja que són una de les mesures sanitàries que més ha contribuït a augmentar l’esperança de vida al món. Els programes de vacunacions i el fet que una proporció molt elevada de la població hagi estat adequadament vacunada han possibilitat que algunes malalties hagin desaparegut o n’hagi disminuït la incidència.

Totes les vacunes incloses en el calendari de vacunacions de Catalunya són efectives i segures, i aquestes propietats es fonamenten en evidències científiques contrastades.

Els problemes associats a les baixes cobertures vacunals

Contràriament als beneficis elevats que s’obtenen quan la proporció de persones vacunades és alta, quan la vacunació manca o disminueix, això comporta que reapareguin casos de malaltia que s’haurien pogut evitar.

Malgrat el nombre elevat de defuncions en infants que es produeix cada any per falta d’accés a les vacunes, principalment en els països de renda baixa, a la nostra societat alguns pares opten per no vacunar els seus fills, ja que tenen la percepció que les vacunes són insegures o innecessàries. En canvi, no consideren un risc real les malalties, que es poden prevenir amb les vacunacions, ja que pensen que la possibilitat de contagi és molt baixa i creuen que, en cas que aquest es produeixi, aquestes malalties són banals i es poden superar sense haver de fer res ni rebre cap tractament.

Probablement, en l’actualitat, el perill més gran relacionat amb la vacunació és la possible disminució de les cobertures a causa del rebuig per por a les reaccions adverses o a l’aparició de malalties molt poc freqüents que, en la majoria de casos, no tenen cap relació causal amb la vacunació. Si aquesta disminució s’accentués es perdrien molts dels beneficis que les vacunacions han aportat a la societat i no només en termes de pèrdua de la salut, sinó també quant a possibilitats de desenvolupament individual i social i de benestar col·lectiu.

Les decisions sobre les vacunacions i la informació disponible

En les decisions individuals respecte a la vacunació hi intervé un ventall ampli de variables, com la informació i les recomanacions proporcionades pels professionals sanitaris, que tenen una importància molt destacada, els patrons socials, les vivències de la família i els companys, l’experiència prèvia i la confiança en institucions o persones, entre d’altres. La informació sobre l’eficàcia i la seguretat de les vacunes a què tenen accés els ciutadans és un factor fonamental en la presa de decisions sobre si cal vacunar-se o no.

En l’actualitat, un nombre creixent de persones utilitza la xarxa d’Internet com a font d‘informació sobre qüestions relacionades amb la salut, incloses les vacunes. La informació disponible a la xarxa procedeix de fonts diverses: organismes oficials, organismes o societats independents de l’Administració sanitària, que proporcionen una informació contrastada i fiable; però també, fet que és preocupant, i en una proporció creixent, d’entitats i persones contràries a la vacunació, que sovint actuen sota noms equívocs.

Les famílies i les vacunacions

El sistema sanitari públic català proporciona les vacunes essencials per a la infància i per a les persones adultes. A més, totes les vacunes incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques són gratuïtes, tenen caràcter voluntari, és a dir, són recomanades pel sistema sanitari però no imposades a ningú, i constitueixen un dret per als ciutadans.

Els pares i mares han de vetllar perquè els seus fills no perdin la magnífica oportunitat de protecció que representen les vacunacions i els programes vacunals. El compliment del calendari vacunal de cada uns dels infants és un deure que els pares i mares han de tenir ben present per assegurar-ne la salut i el desenvolupament adequat. Per disposar de bona informació i sempre que es plantegin dubtes, cal que consultin els professionals sanitaris del seu centre d’atenció primària i/o a les oficines de farmàcia els farmacèutics els proporcionaran igualment una informació ben acurada.

D’altra banda, és important que els pares i mares no es deixin influir per opinions i informacions particulars contràries a les vacunacions. També han de recordar que malgrat els nivells elevats de salut de què actualment gaudeix la població, les vacunacions segueixen sent una mesura preventiva essencial per fer front a les malalties infeccioses i que, si es menystenen o es bandegen, s’està perjudicant clarament la salut de la comunitat.

I recordi: davant qualsevol dubte consulti el seu metge o farmacèutic.

Temas

  • SALUD

Comentarios

Lea También