680 funcionaris opten a 154 places del cos de gestió de la Generalitat

Es tracta d'una actuació orientada a la professionalització i optimització del funcionariat català

ACN

Whatsapp

680 funcionaris han fet aquest dimecres la primera de les proves del procés selectiu de promoció interna per accedir al cos de gestió de la Generalitat. Opten a una de les 154 places que es poden proveir mitjançant aquest procés de selecció i, per tant, a promocionar en la seva carrera professional. El primer examen avaluava la capacitat i les aptituds per aplicar els coneixements teòrics a les situacions que es plantegen en la pràctica laboral. Una novetat d'aquesta convocatòria és que les persones que la superin hauran de fer una entrevista per competències professionals. També és novetat el pes del coneixement d'idiomes en la fase de mèrits.

Des del Govern s'indica que la particularitat d'aquest procés és que es tracta d'un procediment exclusivament de promoció interna, adreçat a personal funcionari de carrera del cos del subgrup immediatament inferior amb una antiguitat de servei actiu d'almenys dos anys.

Les bases de la convocatòria adapten les proves al perfil de competències professionals requerides per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Alhora articulen mesures per identificar, potenciar i reconèixer el talent i les capacitats dels empleats públics catalans.

Així, el procés selectiu esdevé una actuació orientada a la professionalització i optimització del capital humà de l'Administració, i ofereix una oportunitat de promoció dels empleats dins l'Administració. Un 40% dels efectius del col·lectiu d'administració i tècnic a l'Administració de la Generalitat tenen una titulació de grau superior a l'exigible per al lloc que ocupen.

Temas

  • ECONOMÍA

Comentarios

Lea También