Más de Noticias

CaixaBank guanya 1.047 milions d'euros el 2016, un 29% més i supera els mil milions per primer cop des del 2011

Les dotacions se situen en l'exercici en 1.069 milions, amb una reducció de prop del 58% on s'inclou una provisió addicional de 110 milions per clàusules sòl

ACN

Whatsapp
Edificis corporatius de CaixaBank, a l'avigunda Diagonal de Barcelona. Foto: ACN

Edificis corporatius de CaixaBank, a l'avigunda Diagonal de Barcelona. Foto: ACN

CaixaBank va guanyar 1.047 milions d'euros el 2016, un 28,6% més que en el 2015 i per primera vegada des del 2011 (1.185 milions) supera la línia dels mil milions de beneficis. El resultat abans d'impostos es va situar en 1.538 milions, amb un increment del 141% en relació amb el 2015. Aquest resultat s'arriba després d'una forta reducció de la línia de pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions que en acabar l'exercici va sumar 1.069 milions d'euros, un 57,5% menys que l'exercici anterior. En aquesta partida, s'inclou una provisió addicional realitzada en el quart trimestre de 110 milions després de calcular l'impacte que es pugui derivar de les clàusules terra, que estaven dotades des del 2015 en 515 milions d'euros.

El marge d'interessos, on es mesura l'activitat més ordinària de la banca, es va situar en tancar l'exercici en 4.157 milions d'euros, amb una reducció del 4,5% en relació amb el 2015. Tot i aquesta disminució del marge d'interessos, l'entitat destaca que a partir de la segona part de l'any l'evolució d'aquest marge és positiva fins arribar a tancar el quart trimestre amb una millora del 3,5% en relació amb el trimestre anterior.

Les comissions en el conjunt de l'any recapten 2.090 milions, el que suposa una caiguda de l'1,2%. En la segona part de l'any, aquesta tendència negativa també es corregeix amb un creixement de l'1,6% a partir d'una comercialització més forta de fons d'inversió i assegurances de no vida.

Les despeses es redueixen l'1,7% després d'un pla continu de contenció de costos amb l'objectiu de millorar les sinèrgies derivades de la integració de Barclays Bank i els estalvis derivats de les prejubilacions i els acords laborals assumits durant l'exercici. Així, durant el 2016 s'han registrat 121 milions d'euros de costos extraordinaris associats a l'acord laboral subscrit el 29 de juliol passat.

Els ingressos de la cartera de participades es van situar en 828 milions d'euros, amb un espectacular increment del 43,3% després de l'impacte derivat dels ingressos procedents de les accions de Repsol i una menor contribució derivat de la participació a The Bank of East Asia i Inbursa, després de l'acord de permuta entre CaixaBank i CriteriaCaixa. 

La caiguda de les despeses recurrents de l'entitat han permès tancar l'exercici amb un marge brut de 7.827 milions d'euros, pla en relació amb els 7.824 milions obtinguts en el 2015. El marge d'explotació es va situar en 3.711 milions, el 15,3% més que l'any anterior.

La cartera de crèdit agregada encara cau

Els recursos de clients pugen fins a 303.895 milions d'euros, el 2,5% més que el 2015. La inversió creditícia de l'entitat es va situar en 204.857 milions, amb una lleugera caiguda del 0,8% en relació amb el 2015. Aquesta caiguda s'explica perquè tot i que l'activitat de crèdit nou s'incrementa les a amortitzacions dels préstecs vells encara superen la nova activitat. Així, els crèdits hipotecaris augmenten en l'exercici un 35%, els de consum un 41% i el destinat a empreses l'11%.

La millora de l'entorn econòmic ha permès reduir les dotacions per insolvències fins a 1.069 milions, un 57,5% menys que el 2015, tot i la dotació addicional de 110 milions realitzada per cobrir les causes derivades de l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules terra. El 2015, aquestes clàusules ja van registrar una dotació de 515 milions d'euros.

La millora d'aquest entorn econòmic també ha tingut un impacte positiu en l'evolució de la ràtio de morositat que ha tancat l'exercici en una taxa del 6,9%, un punt menys que el 7,9% que va tancar el 2015.

La ratio de solvència en termes core capital (common equity Tier 1) fully loaded es va situar també en el 12,4%, vuitanta punts bàsics més que l'any anterior, després de l'impacte de 98 punts bàsics durant el tercer trimestre per la col·locació privada d'accions pròpies entre inversors qualificats amb l'objectiu de reforçar la solvència per fer front a l'oferta publica d'adquisició d'accions (OPA) sobre el BPI.

Temas

  • ECONOMÍA

Comentarios

Lea También