Más de Noticias

CaixaBank guanya 403 milions d'euros en el primer trimestre, el 47% més per la incorporació de BPI

Els resultats es registren amb una dotació de 619 milions d'euros a provisions amb un increment del 51% pel pes de la partida de prejubilacions i Sareb

ACN

Whatsapp
Edificis corporatius de CaixaBank, a l'avigunda Diagonal de Barcelona.

Edificis corporatius de CaixaBank, a l'avigunda Diagonal de Barcelona.

Els resultats de CaixaBanK en el primer trimestre venen marcats per la consolidació del resultats del BPI. D'aquesta manera, en el primer trimestre, l'entitat presidida per Jordi Gual, ha generat un benefici de 403 milions, cosa que suposa el 47,6% més que en el mateix període de l'any passat. Des de l'1 de febrer, s'han consolidat els resultats de BPI que han contribuït al resultat amb 50 milions d'euros més un resultat extraordinari de 159 milions d'euros de tipus comptable que serà neutralitzat en el conjunt de l'exercici. Al benefici s'arriba després de destinar a provisions 619 milions, amb un increment del 51% en relació amb el primer trimestre de l'any passat. Unes dotacions que creixen bàsicament per cobrir l'acord de prejubilacions (152 milions) i l'exposició a la Sareb (154 milions).

Després de la finalització de l'OPA sobre el BPI, el grup CaixaBank ha assolit el lideratge financer al conjunt del territori de la península Ibèrica després d'incorporar 2 milions de clients, 23.328 milions d'inversió creditícia i 34.037 milions de recursos de clients.

Aquesta aportació del BPI ha fet créixer els principals epígrafs del compte de resultats, destacant el bon comportament del marge d'interessos que tot i l'entorn continuat de baixos tipus d'interès en el primer trimestre ha aportat al grup financer català 1.153 milions d'euros, un 13,1% més. Sense el BPI l'increment hagués estat del 6,3%.

D'altra banda, els ingressos per comissions se situen en 588 milions, el 20,3% més que sense BPI hagués estat de l'11,6%.

Tot i l'aportació de BPI als resultats, l'activitat pròpia del grup CaixaBank també s'ha vist recompensada especialment en la línia d'ingressos de contractes d'assegurances que suposen 110 milions d'euros, el 72,8% més que l'any passat, sense que en aquesta línia no hi hagi cap tipus d'impacte procedent dels comptes de BPI.

El marge brut del banc s'ha situat en 1.893 milions d'euros, l'1,5% més que els primer tres mesos del 2016, per l'aportació del BPI que ha impulsat a l'alça a més del marge d'interessos i les comissions, la inversió creditícia i els recursos de clients que augmenten en el període l'11,3% i l'11,2%, respectivament.

La ràtio de morositat se situa en el 6,7%, dues dècimes per sota del 6,9% que es va tancar el quart trimestre del 2016, després de la incorporació a partir del mes de febrer del BPI.

EL saldo de dubtosos, sense el BPI, es redueix de 127 milions d'euros, 1.798 milions d'euros en l'últim any.

Les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres dotacions a provisions arriben a 619 milions d'euros, el 51,1%. Aquest fort creixement de provisions s'explica per una aportació de 152 milions d'euros associats a l'acord de prejubilacions i 154 milions que s'ha endut el sanejament de l'exposició a la Sareb.

La partida de beneficis de CaixaBank d'aquest primer trimestre està condicionada pel BPI i per la patida de dotacions que s'incrementa de forma rellevat per les prejubilacions i la Sareb i no tant per un deteriorament dels actius financers.

D'aquesta manera, l'aportació ordinària de BPI al benefici del primer trimestre ha estat de 50 milions d'euros per la consolidació de comptes a partir del mes de febrer i març. Sense aquesta aportació el benefici de CaixaBank hagués estat de 353 milions d'euros, amb un creixement del 29,3% en relació amb els 273 milions del primer trimestre del 2016.

En aquest primer trimestre, hi hagut també una aportació extraordinària i de tipus comptable de 159 milions d'euros als beneficis, que en el transcurs de l'exercici quedarà neutralitzat pels costos associats al procés de reestructuració que emprendrà el BPI en els pròxims mesos i que suposaran un cost de l'entorn de 155 milions d'euros, per la qual cosa l'impacte d'aquesta aportació de 159 milions serà neutre.

El consum de capital de l'adquisició del BPI va suposar una pèrdua de solvència de 108 punts bàsics que van estar coberts amb escreix per la venda d'accions pròpies per un valor de 1.322 milions d'euros, per la qual cosa la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded es va situar el 31 de març en l'11,5%.

El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,1% per sobre de l'objectiu fixat en el pla estratègic que el situa en el 14,5%. Aquesta ràtio es va veure reforçada en el primer trimestre per l'emissió de deute subordinat de 1.000 milions d'euros que va suposar una aportació de 67 punts bàsics.

Temas

  • ECONOMÍA

Comentarios

Lea También