Más de Noticias

CaixaBank guanya 620 MEUR el 2014, un 23,2% més en termes homogenis i el doble després d'ajustos comptables del 2013

L'entitat presidida per Isidre Fainé arriba a aquest resultat després de fer unes dotacions per a insolvències de 2.084 milions d'euros, amb un descens del 48,4% en relació a l'any passat

ACN

Whatsapp

CaixaBank va guanyar 620 milions d'euros el 2014, el que suposa un increment del 23,2% en relació al 2013. Si es té en compte l'impacte de la derrama extraordinària al Fons de Garantia de Dipòsits, que va fer reduir el benefici de 503 milions a 316 milions, el creixement en un perímetre no homogeni seria del 96,3%. L'entitat presidida per Isidre Fainé arriba en aquest resultat després de fer unes dotacions per insolvències de 2.084 milions, un 48,4% menys que el 2013. Un fet rellevant és el comportament a la baixa de la morositat que després de quatre trimestres de descens es redueix per primer vegada des de l'inici de la crisi i tanca l'any amb el 9,7%, dos punts menys que fa un any.

El comportament final del 2014 està condicionat per l'impacte que ha suposat en el compte de resultats la nova normativa internacional comptable sobre gravàmens anomenada (IFRIC21) que fa registrar en el resultats de les entitats financeres la derrama extraordinària que es va fer el 2013 en el Fons de Garantia de Dipòsits (FGD).

A l'incloure aquesta derrama del FGD, el benefici de 503 milions que es va obtenir durant l'exercici del 2013 es redueix fins els 316 milions. D'aquesta manera, en termes homogenis, el resultat del 2014 creix un 23,2% i en un perímetre no homogeni el creixement és del doble, concretament del 96,3%.

CaixaBank arriba a aquests beneficis de 620 milions gràcies fonamentalment gràcies a l'activitat bancària de l'entitat i a la millora de tots els seus marges. En el primer esglaó del compte de resultats, on s'indica l'evolució del resultat més pròxim al que és el negoci bancari ordinari, el marge d'interessos arriba fins els 4.155 milions d'euros, amb una millora del 5,1% en relació amb l'any anterior.

Una millora del marge d'interessos que es dóna per la ''reducció continuada dels costos de l'estalvi al venciment'', cosa que permet que el negoci bancari (marge d'interessos, més comissions més despeses recurrents) arribi a generar 2.207 milions, el 24,8% més.

Dins d'aquesta partida del compte de resultats s'inclouen els ingressos en concepte de comissions que arriben fins el 1.825 milions d'euros, amb un increment del 3,7%, especialment per les comissions generades en la comercialització dels productes fora de balanç com són els fons d'inversió i els plans de pensions, entre d'altres.

Els ingressos de les participades queden en 491 milions, un increment del 10,2% i els resultats de les operacions financeres (ROE) es redueixen fins 640 milions, un 5,8% menys.

El marge brut arriba fins els 6.940 milions, amb una millora del 9%, cosa que demostra ''la capacitat de generar ingressos'' de l'entitat presidida per Isidre Fainé. Un fet rellevant d'aquest marge brut és el comportament a la baixa de les despeses d'explotació recurrents que queden fixades en el final de l'exercici en 3.773 milions d'euros, amb una reducció substancial del 4,4%.

El marge d'explotació recurrent tanca l'any amb 3.167 milions, un 18% més que el 2013, especialment condicionat per la reducció del 48,4% de la partida de dotacions que aquest 2014 han estat de 2.084 milions. En aquesta comparativa entre 2014 i el 2013 no s'imputen les despeses d'explotació extraordinàries del 2013 que són de 839 milions d'euros ni el nou registre comptable del Fons de Garantia de Dipòsits de 187 milions, també de l'exercici del 2013.

 

Pèrdues de 1.148 milions en l'activitat immobiliària

L'activitat immobiliària ha generat durant el 2014 unes pèrdues per un import de 1.148 milions d'euros. El crèdit net gestionat a la cartera immobiliària ha tancat l'any amb actius per valor de 8.890 milions, cosa que suposa una reducció del 31% en relació amb el tancament del 2013. La ràtio de morositat d'aquesta cartera immobiliària s'ha situat en el 58,7% amb una ràtio de cobertura del 56%.

La inversió creditícia agregada de CaixaBank va tancar l'any amb un valor de 197.185 milions d'euros, cosa que suposa una reducció del 4,8% en relació amb el 2013 i reflecteix l'esforç de despalanquejament que any rere any estan fent les famílies i les empreses. L'impacte més important d'aquesta reducció ve donat per la reducció de l'exposició del sector promotor que redueix els seus actius en 5.911 milions, el 29,6% menys.

La inversió creditícia creix el quart trimestre

Tot i que en el conjunt de l'any, la cartera de crèdit es redueix, en l'últim trimestre, CaixaBank ha observat un creixement de la inversió creditícia de l'1,4%, que sense el sector promotor seria del 2,7%.

La ràtio de morositat s'ha reduït per quart trimestre consecutiu i en el conjunt de l'any s'ha registrat una caiguda agregada de 197 punts bàsics fins tancar l'any amb el 9,7%, per sota de la mitjana del sector que va registrar el novembre una ràtio del 12,8%. Sense l'activitat immobiliària, aquesta ràtio de morositat de CaixaBank seria del 6,2%.

Aquesta evolució a la baixa de la ràtio de morositat ve condicionada per la forta reducció del saldo de dubtosos en 5.255 milions i una reducció percentual de 242 punts bàsics.

El 31 de desembre, CaixaBank va assolir un core capital sota la normativa de Basilea III (Common Equity Tier 1) del 13,1%, amb un augment de 128 bàsics en relació amb el 31 de desembre del 2013.

La liquiditat de l'entitat que dirigeix el conseller delegat Gonzalo Gortazar s'ha situat en 56.665 milions d'euros, cosa que ha permès una reducció neta de 8.612 milions d'euros de finançament del banc Central Europeu. Durant el 2014 s'ha tornat la totalitat de finançament del BCE de la línia LTRO per un import de 15.480 milions d'euros i s'ha acudit al nou finançament a llarg termini del BCE, la línia TLTRO, per un saldo de 6.868 milions d'euros.

 

500 milions per a l'Obra Social per setè any consecutiu

L'Obra Social, que aquest any 2014 ha culminat la integració de la Fundació Bancària 'la Caixa', tindrà per a l'any 2015 una dotació de 500 milions d'euros, cosa que suposa mantenir la mateixa dotació en els últims set anys, cosa que per pressupost la converteix en la primera fundació privada de l'Estat.

Temas

  • ECONOMÍA

Comentarios

Lea También