Más de Noticias

Endesa i la Generalitat de Catalunya acorden protegir espècies d'avifauna amenaçades

El conveni pretén reduir el risc de col-lisió o electrocució d’ocells a les línies elèctriques arreu del territori

Redacció

Whatsapp
Avifauna

Avifauna

Barcelona, 23 de setembre de 2020– Endesa i els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han firmat un acord de col-laboració amb l’objectiu comú de mitigar els riscos de col-lisió i electrocució de les aus a la xarxa elèctrica, especialment d’aquelles espècies catalogades com a amenaçades. 

Aquesta és la primera vegada que es signa a Catalunya un conveni d’aquestes característiques amb una companyia elèctrica.

D’aquesta manera, fruit d’uns treballs de coordinació, Endesa es compromet a adaptar, adequar i corregir tots aquells suports de línies de mitjana i alta tensió que des de l’any 2014 s’han classificat com a susceptibles de representar un perill per a l’avifauna. 

En aquest sentit, la Companyia modificarà, com ja fa habitualment de manera planificada, les torres assenyalades i introduirà elements anticol-lisió i dispositius aïllants als punts en tensió de les línies per, així, protegir els ocells i reduir-ne el seu risc d’electrocució i col-lisió. 

avifauna
Torre de distribució elèctrica

Només l’any passat, Endesa ja va destinar 2 milions d’euros en el seu Pla d’Avifauna. L’acord també estipula que s’introduiran aquestes mesures en tots aquells suports que es puguin detectar en un futur. 


El conjunt d’actuacions es duran a terme en totes aquelles comarques on la Companyia disposa d’infraestructures de transport i distribució i, específicament, en zones d’especial interès per a l’avifauna. 

El cos dels Agents Rurals, en tant que garants de la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col-laboració en la gestió del medi natural, faran les inspeccions pertinents, i reportaran tota la informació a la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural per tal que es duguin a terme les accions oportunes. 

Periòdicament, mitjançant els seguiments i les inspeccions que es vagin realitzant en el camp, s’ampliaran les mesures en totes aquelles noves infraestructures que requereixin i sigui necessària una intervenció.

Aquest conveni té una vigència de 4 anys, prorrogable a quatre més de forma consecutiva. Així mateix, s’ha creat una Comissió –plenament operativa-, integrada pels dos departaments de la Generalitat i la Companyia, per tal de vetllar i fer un seguiment de la implementació d’aquest acord per seguir protegint l’avifauna arreu del país.
 

Temas

Comentarios

Lea También