Más de Noticias

La protecció de la biodiversitat, un repte necessari

Whatsapp
La protecció de la biodiversitat, un repte necessari

La protecció de la biodiversitat, un repte necessari

La biodiversitat és un factor essencial per al bon funcionament dels ecosistemes. La diversitat biològica ens proporciona aliments, medicaments, matèries primeres i una gran varietat de recursos vitals, però durant els últims cinquanta anys la pressió de l’home sobre el medi és la causa d’un canvi climàtic i una sobreexplotació de recursos que provoquen l’extinció o la regressió de centenars d’espècies i la degradació de molts ecosistemes.

Avui és imprescindible donar suport a un model de desenvolupament que protegeixi la biodiversitat. La tasca pendent dels governs és molt important, però també ho és la de les empreses. SOREA i les seves empreses filials han entomat aquest repte i fan del desenvolupament sostenible un eix del seu model de negoci, formalitzat a l’Estratègia de desenvolupament sostenible, que es fonamenta en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

SOREA i les seves filials dediquen grans esforços a reduir la petjada ambiental de les seves instal·lacions. Les accions que s’han posat en marxa tenen com a objectiu la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’estalvi d’aigua i la reducció, el reaprofitament i el reciclatge dels residus generats. A més, s’estan desenvolupant infraestructures verdes per tal de preservar la biodiversitat.

Una infraestructura verda compleix les funcions que li són pròpies amb un impacte mínim sobre l’ecosistema del seu entorn, alhora que afavoreix la connectivitat entre espais naturals, ofereix hàbitats i refugis d’aus, amfibis o altres espècies amenaçades i és un reservori de vegetació autòctona.

Aquesta estratègia es tradueix en plans d’acció de biodiversitat. D’una banda, afavoreixen la conservació i la recuperació de la fauna i la flora pròpies del territori i, de l’altra, promouen accions de sensibilització i educació ambiental.

Un exemple és la naturalització de les zones verdes de les instal·lacions mitjançant el seu manteniment ecològic. S’afavoreix la presència de plantes autòctones i d’espècies pol·linitzadores, s’incrementa el nombre d’espècies vegetals i els espais verds evolucionen cap a prats i herbassars. Hi ha una gestió diferenciada dels espais de gespa i de la resta d’espais, cosa que afavoreix la biodiversitat local i fa compatible la seva protecció amb els usos de les instal·lacions. Finalment, s’imparteixen cursos de formació tant als responsables de gestió com als operaris de manteniment.

Aquests plans ja s’apliquen a les depuradores de la Garrotxa i comencen a implantar-se a les de la Costa Brava. Cal esmentar la col·laboració entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’EDAR d’Olot en un programa de millora ecològica de l’entorn i en un seguiment botànic.

Una segona actuació de SOREA i les seves filials és la protecció de les basses i els tolls temporers mediterranis, esmentats a l’annex i de la Directiva 97/62/CE de la Unió Europea, que regula la protecció dels hàbitats naturals. Per ser considerats hàbitats d’interès comunitari (HIC), la seva conservació és prioritària. Aquestes consideracions emmarquen l’acció a l’EDAR de Palau-saverdera.

La llacuna que forma part de la depuradora s’ha adequat com a punt de reproducció de la granota verda, que ha permès reforçar la població d’aquesta espècie del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i s’ha habilitat una petita bassa propera per a la reproducció del tritó verd i del gripau d’esperons, una de les espècies d’amfibis més amenaçades de Catalunya. En aquestes basses també hi creixen plantes aquàtiques autòctones, com ara el nenúfar blanc, amb la qual cosa s’assegura la connectivitat ecològica amb l’entorn del parc natural.

Finalment, la gestió dels aiguamolls de depuració del delta de l’Ebre és un exemple d’infraestructura verda en un espai natural d’alt interès ornitològic, que atreu activitats com ara el Delta Birding Festival, la principal fira ornitològica de la península Ibèrica. Aquí es treballa a millorar la qualitat de l’aigua procedent del conreu d’arròs, alhora que es protegeix la biodiversitat del delta en nous hàbitats naturals i es treballa en el control i l’erradicació d’espècies exòtiques invasores, com la granota bramadora.

La lluita contra el canvi climàtic i l’avanç cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és un repte que ens afecta a tots. Per això, SOREA i les seves empreses filials treballen per implantar un nou model de relació amb el planeta.

Temas

  • Cultura & Vida

Comentarios

Lea También