La recaptació d'impostos per part de la Generalitat puja un 8% a Tarragona i Terres de l'Ebre durant el 2014

Successions i Donacions, la taxa turística o els tributs vinculats amb l'habitatge incrementen els ingressos fins als 100,60 MEUR

ACN

Whatsapp
Banyistes a la platja llarga de Salou, en un dia entre setmana del mes de juliol. La marca Costa Daurada va recaptar 5,3 MEUR amb la taxa turística al llarg del 2014. Foto: ACN

Banyistes a la platja llarga de Salou, en un dia entre setmana del mes de juliol. La marca Costa Daurada va recaptar 5,3 MEUR amb la taxa turística al llarg del 2014. Foto: ACN

La Generalitat va recaptar 100,60 MEUR en impostos al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el 2014, un 8,44% més que l'any anterior. En gran part, aquest augment s'explica per tres causes (o tributs, parlant en propietat). Successions i Donacions, la taxa turística i els impostos vinculats amb l'habitatge de segona mà van incrementar recaptació, atenuant així la caiguda d'ingressos d'altres gravàmens (com Patrimoni o grans establiments comercials). Del llistat d'impostos propis i cedits per l'Estat, destaca el creixement dels relacionats amb el sector immobiliari. No només perquè el mercat va donar símptomes de millora, sinó també pels canvis en el gravamen introduïts pel Govern.

L'any passat, la Generalitat va ingressar 100.602.939,86 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dins el primer bloc s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials, el gravamen de protecció civil i la taxa turística. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Patrimoni, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, al territori l'any passat les arques públiques van recaptar 7,83 MEUR més que al 2013. Això suposa un 8,44% més respecte l'exercici anterior (aleshores, es van recaptar 92.770.723,85 euros). En percentatges, la demarcació es va situar lleugerament per sobre de l'increment d'ingressos registrat arreu de Catalunya (que va ser del 5,54%).

Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, hi ha tres motius que expliquen aquesta alça (o tributs, parlant amb propietat): Successions i Donacions, la taxa turística i els impostos que graven l'habitatge. Tots ells han incrementat recaptació respecte el 2013, però destaquen aquells que es refereixen al sector immobiliari (Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials), que s'han enfilat un 11,18%, situant-se en 56,79 MEUR.

De fet, aquest és el primer any, d'ençà que va començar la crisi, que aquests tributs tanquen l'any en positiu al territori (fins ara, arrossegaven caiguda rere caiguda). Per explicar el per què d'aquest increment, s'ha de posar la lupa damunt el mercat de l'habitatge de segona mà (l'obra nova continua en declivi).

Per una banda, l'any passat a la demarcació les compravendes de pisos usats van repuntar (es van fer un 11,74% més d'operacions). I això, de retruc, es tradueix en més ingressos tributaris; si es venen i compren més habitatges de segona mà, es recapta més.

Però apart, aquí també s'ha de tenir en compte l'increment del gravamen del 8 al 10% que el Govern va aplicar el juliol del 2013 a l'impost de Transmissions patrimonials (referit a les compravendes d'habitatge usat). La modificació del tipus es va fer per posar en línia aquest tribut amb l'IVA dels habitatges nous, amb l'objectiu de no distorsionar el mercat de primera i segona mà. I aquest canvi de percentatge, a efectes fiscals, també s'ha traduït en més recaptació.

Dins el llistat de tributs propis i cedits per l'Estat, també n'hi ha d'altres que augmenten els ingressos d'un any per l'altre. En concret, a Tarragona i Terres de l'Ebre, al llarg del 2014 la recaptació de l'impost de Successions i Donacions va enfilar-se un 30,57% (17,37 MEUR) i la taxa turística ho va fer en més d'un 20%. La marca Costa Daurada va recaptar més de 5,39 MEUR d'aquest impost i les Terres de l'Ebre, 418.900.

Patrimoni i grans establiments, a la baixa

Per contra, a l'altra banda de la balança s'hi troben impostos com el de Patrimoni i el de grans establiments comercials. Després de l'amnistia fiscal, que en va fer aflorar els ingressos, la recaptació de Patrimoni a la demarcació al 2014 va ser de 131.870 euros. Al 2013, van ser 2 MEUR (però aquí, la diferència es deu a un motiu comptable, perquè també s'imputaven quantitats d'altres exercicis).

Aquest és un tribut que els contribuents paguen directament a l'agència estatal conjuntament amb l'IRPF. A mitjans d'any, Hisenda ho transfereix a la Generalitat, i Economia i Finances n'imputa els ingressos als diferents territoris, en funció del lloc de residència del contribuent.

Pel què fa a l'impost de grans establiments comercials, aquí la davallada de recaptació ha estat del 19% (passant de 3,58 MEUR als 2,87). De totes maneres, els ingressos per aquest tribut encara arrosseguen endarreriments acumulats, que es van poder començar a cobrar el 2012, quan el Tribunal Constitucional va fallar a favor de la Generalitat en el litigi que hi havia obert.

Les dades de recaptació a Tarragona i Terres de l'Ebre també recullen una conseqüència de la crisi econòmica: que la gent es gasta menys diners en casinos i bingos. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el Joc han caigut un any més (passant dels 17,30 als 17,01 MEUR). Per últim, l'estadística també recull que al territori, durant l'any passat, les arques públiques van ingressar 1,23 MEUR del gravamen de protecció civil (un tribut que paguen, entre d'altres, les indústries que fabriquen matèries perilloses, les nuclears o bé les companyies elèctriques).

L'any passat, arreu de Catalunya, la Generalitat va ingressar 2.276,07 MEUR en impostos propis i cedits per l'Estat (un 5,54% més respecte el 2013). Pel què fa a la resta de demarcacions, a les comarques de Barcelona es van recaptar 1.974,96 MEUR; a les de Girona, 149,73 MEUR, i a les de Lleida, 47,54 MEUR.

El llistat de tributs propis que recapta la Generalitat augmentarà en propers exercicis. I és que també entraran en joc els impostos ambientals impulsats pel Departament de Territori, que ja s'han aprovat al Parlament, i dels quals ara se n'ha de redactar el reglament.

Temas

  • ECONOMÍA

Comentarios

Lea También