Igualtat i dedicació per als discapacitats

Cal posar en marxa un sistema de localització per a persones amb problemes d´orientació

Josep M. Prats Batet

Whatsapp

Fa temps que bona part de la societat i de les administracions públiques estan immerses en intentar aconseguir que els col·lectius de persones amb discapacitats no quedin marginats o condemnats a l’ostracisme i que puguin desenvolupar amb les majors facilitats possibles els drets i les llibertats fonamentals que per llei tenen reconeguts.

Tot i això, el camí que queda per recórrer encara és llarg i a Tarragona hi ha molta feina pendent per garantir que la vida d’aquests col·lectius sigui plenament satisfactòria. Un primer pas per continuar avançant és la necessitat d’impulsar la construcció d’una residència per a discapacitats psíquics, un equipament imprescindible i altament demandat, que no ha arribat a estar mai a l’agenda de futures infraestructures d’aquesta ciutat.

A més, també cal treballar per posar en marxa un sistema de localització per a persones que pateixen malalties i trastorns que afecten la seva capacitat d’orientació. Un altre servei que sembla bàsic, però del que tampoc s’ha plantejat mai la seva execució.

Paral·lelament, i per garantir el compliment dels drets i les llibertats de les persones discapacitades i/o mobilitat reduïda, cal que es tiri endavant un pla municipal d’accessibilitat, que comporti una adaptació de tots els serveis municipals i públics, alhora que es dota de contingut el Servei Municipal del Discapacitat i se n’augmenten els recursos per poder fer front sense problemes a l’alta demanda existent.

Ara bé, per tal que totes aquestes iniciatives prosperin és imprescindible la creació d’una Taula de Seguiment d’Atenció a les Persones, una eina que també ha d’ajudar a la millora de la qualitat de vida i de les prestacions que rep la gent gran, un altre col·lectiu especialment vulnerable davant els canvis socials i econòmics.

Un dels majors actius amb què compten aquests grups de persones és la col·laboració i aportació que reben per part dels voluntaris que des de sempre han estat bolcats en la millora de la seva qualitat de vida. És per això que, davant la creixent demanda d’ajuda que han experimentat els serveis socials en els darrers temps, cal crear, conjuntament amb les entitats, una secció de voluntariat per coordinar les accions i el desenvolupament de les polítiques socials, a la vegada que també es dóna un major impuls al programa ja existent de “Gent gran activa”.

Mesures imprescindibles, assumibles i bàsiques per fer de Tarragona una ciutat millor i on ningú quedi exclòs.

Temas

  • OPINIÓN & BLOGS

Comentarios

Lea También