Más de Opinión

La plaga de porcs senglars a Catalunya

Whatsapp

Tant si es o no es reconeguda oficialment, existeix la plaga del porc senglar o jabalí (i podria donar-se també la del ca briol), causant greus danys, particularment als terrenys agrícoles, que han motivat i motivent, fins i tot, l’abandonament de finques cultivades, no sols per menjar-se plantes i fruits sinó, a més, per destrossar plantacions d’horta, cereals, arbres i en especial l’avellaner i l’ametller, podent afegir els nombrosos accidents que sovint provoquen a les carreteres posant en perill la seguretat de les persones.

N’hi ha hagut moltes queixes i escrits a la prensa en relació a aquest problema. L’ Administració Pública no pren mesures suficients en contra d’aquells animals tan perjudicials per les persones i el país, així com per ajudar als que directament son perjudicats. Es d’esperar no tardi més en adoptar-les, dones les plagues s’han de combatre sinó els mals seran irreversibles. Si algú vol protegir animals danyins potser podria tenir-los a casa seva o a un paratge o zoo i fins i tot cuidar-los, el que no es admisible es que es vulgui que perjudiquin lliurement i de manera greu a altres i al país.

Si no es resolt aquest problema perles autoritats, potser es que falta un partit politic agrari, de defensa de l’agricultura i el món rural.

Josep M. Juncosa Secall

(Reus)

Temas

  • CARTAS AL DIRECTOR

Lea También