Más de Opinión

Les cartes al director del dia

Whatsapp

La Budellera, realitat i demagògies

Realitats: la Budellera, un espai urbanitzable aprovat per l’Ajuntament i la Generalitat d’acord al Pla General Urbanístic, POUM; de la ciutat, iniciat al 1.999 (fa 17 anys) i aprovat definitivament al 2.013 (fa 3 anys) és a dir la norma de més alt nivell en aquesta matèria urbanística que de fet és una Llei a complir en aquesta matèria, és l’orientació pública i no privada la que defineix el Pla i per tant el disseny de la ciutat, ocupa una extensió important d’1.326.000 m2 (dels quals 105.000, antic PP-27, és a dir, un 8% estan situats damunt la platja Llarga).

Situat al darrere de Cala Romana (lluny de la platja, a uns 500 m), el Pla confronta amb Boscos (encara que les edificacions són a més de 1.000?m) i per nord-oest no arriba a l’autovia A-7, pel Sud arriba al camp del Nàstic i la rotonda de la N-340, amb un afegit tocant a la via del tren sota Solimar i sota la N-340, (PP-27), inclòs al seu dia al planejament de la Budellera i avancem, que senyalat a la planificació com «lliure» (per tant, serà responsabilitat de l’Ajuntament el que es pugui dur o no a terme un aparcament, en cap cas responsabilitat de la promoció immobiliària).

L’aprovació inicial d’aquest Pla Parcial del PPU-24 (del que formen part uns 150 propietaris), ha passat i ha estat aprovat per 18 departaments administratius (EMATSA; brigades; medi ambient; mobilitat; carreteres; planejament; protecció civil... fins a 18!) que han dedicat més de 3 anys al seu estudi i adequació, modificació.

Avui dia, la llei urbanística a Catalunya, obliga que sigui «compacte» de forma que sigui més sostenible des de tots els punts de vista (enllumenat, recollida d’escombraries, clavegueram, equipaments..), i al mateix temps ha de ser «econòmicament viable» per ser acceptada.

Els detractors del projecte, alguns partits polítics i associacions veïnals properes i grups «ecologistes» a part, de «passar» totalment de la normativa aprovada pel Pla General de la ciutat i l’aprovació inicial del PPU-24, ometen a la ciutadania punts molt rellevants a tenir en compte, com són:

– Construcció d’un gran dipòsit d’aigües per tota la zona de Llevant.

– Subestació elèctrica en alta per tota la zona.

– Clavegueram: construcció de 2 dipòsits de «laminació» d’aigües pluvials dels dos barrancs existents a Cala Romana i Arrabassada.

– Connexió viaria amb totes les urbanitzacions veïnes.

– Zones verdes dins el Pla: 495.000 m2 (37%)

– Reserva d’equipaments: 196.000m2 (15%)* (cal recordar a aquest punt que moltes urbanitzacions properes NO disposen de zona d’equipaments, pel que la nova Budellera suplirà aquestes mancances actuals, com al seu dia va succeir a l’Arrabassada)

– Els habitatges autoritzats són 5.700, però en realitat i per la mateixa definició urbanística seran 4.065 que a una ocupació mitjana de 2,5 suposaria una població de 10.000 persones

La Budellera NO toca en absolut «l’anella verda» de la ciutat, la composició arbrada és petita i la part de bosc, queda preservada dins la zona verda, i la resta es tracta d’alguns garrofers, ametllers, matolls i terra erma.

Demagògies:

– És totalment exagerat parlar d’ocupació de la Platja Llarga (sembla que la volem convertir en una reserva, sols per ús exclusiu, d’uns pocs, una platja de 3.000 m de llarg que per una mitjana de 40?m de sorra són 120.000 m2...), ja que no és probable que les 10.000 persones vagin totes a la platja ni a la mateixa hora... si comparem amb Salou que a l’estiu quasi dobla el nombre d’habitants ...de 26.000 a 45.000 turistes, és dir total de 71.000...

– Respecte al pàrquing, ja ho hem comentat.

– Edificis de fins a (no vol dir que es facin) 12 plantes: 2 d’oficines.

Els promotors del Pla Parcial de La Budellera no han incomplert cap legalitat, al contrari tot el projecte és adaptat a la normativa vigent i davant tenen el gran repte de convertir una zona fins ara oblidada de la ciutat en una zona habitable de qualitat que relliga la zona de Llevant.

Esperem que el sentit comú i la Llei es facin sentir davant actuacions populistes que no treballen ni arrisquen res per la Tarragona del futur (pensem que el Pla trigarà més de 5 anys en poder iniciar la construcció i amb la construcció del CRT a Vila-seca/Salou cal esperar nous ciutadans a TGN), sembla que a vegades la política és no fer ni deixar fer..., molt preocupant per al conjunt de l’economia local.

Salvador Vidal Gisbert

(Tarragona)

Temas

  • CARTAS AL DIRECTOR

Lea También