Més Drets i més Justícia Social

Després de deu anys de retallades s’han incrementat les desigualtats, la pobresa i la vulnerabilitat de les classes populars
 

JOAN LLORT VALLÈS

Whatsapp
Joan Llort Vallès, Secretari general UGT Camp de Tarragona

Joan Llort Vallès, Secretari general UGT Camp de Tarragona

Els grans canvis democràtics en la nostra història s’han construït des de la societat civil organitzada. Les grans transformacions de la nostra societat i la cohesió social s’han aconseguit amb la participació activa del moviment veïnal, els sindicats, els col·legis professionals, les associacions del món de la cultura i de l’educació, el moviment feminista, les organitzacions juvenils, les organitzacions no governamentals, que hem estat actors de canvi i avenç en drets, llibertats i democràcia. Diferents organitzacions socials, entre les quals UGT, ens hem constituït com a plataforma amb el nom «+Drets i +Justícia Social», per defensar els drets socials, polítics i civils per a tothom, universalitzar els drets de ciutadania, per avançar cap a una societat basada en la igualtat i la justícia social.

Constatem que després de deu anys de retallades s’han incrementat les desigualtats, la pobresa i la vulnerabilitat de les classes populars. Alhora, la pandèmia ha posat de manifest que les feines de cura i els treballs feminitzats són imprescindibles per a la vida. Els treballs essencials, amb condicions laborals molt precàries, no s’han esfondrat en la pandèmia només gràcies a l’esforç responsable de la gent que hi treballa.

L’aïllament, la incertesa i la precarietat han afectat la salut mental de moltes persones. A Catalunya, el jovent entre 16 i 30 anys, col·lectiu molt afectat pels símptomes de depressió i d’ansietat, en què han augmentat de manera molt important els suïcidis. Les seves dificultats per accedir a un habitatge es deuen a la quasi nul·la inversió pública. L’atur juvenil i la precarietat laboral fan que sigui impossible la seva emancipació fins gairebé els 30 anys.

També tenim un deure amb la nostra gent gran, ens comprometem a lluitar per garantir unes pensions dignes i de qualitat.

Patim desabastiments de determinats productes i matèries primeres, i un encariment inassumible dels preus de l’electricitat, del gas, del petroli, i, en conseqüència, un increment dels preus del consum superior al 5%, mentre que els salaris han pujat només un 1,8%. No hi ha polítiques públiques que regulin adequadament l’actual mercat energètic, ni que defineixin una estratègia urgent per a les energies renovables. El risc de pobresa i d’exclusió social arriba al 26,3% de la població de Catalunya i té rostre de dona. En el cas dels joves i les criatures, la taxa arriba al 35,9%. A Catalunya, pateixen privació material severa 466.000 persones.

El país necessita un nou teixit industrial, així com un canvi de model en el sector turístic i de serveis. No es pot avançar amb les lleis que promouen el desmantellament de l’estat del benestar per privatitzar-lo i fer negoci, ni amb lleis que desmunten el dret del treball, ni amb lleis que retallen els drets i les llibertats.

La Unió Europea ha optat per sortir de la crisi amb polítiques d’inversió i cal aprofitar els diners per transitar cap a un model de justícia i igualtat. Perquè els canvis puguin ser estructurals, cal també una fiscalitat justa i la lluita contra la insolidaritat de l’evasió i l’elusió fiscal.

El nostre compromís amb la cultura i la llengua catalana és absolut. Ambdues han estat un element imprescindible per a la cohesió social i la integració de la ciutadania a la nostra societat. Defensem el model d’èxit d’immersió lingüística del nostre país. La llengua i la cultura són patrimoni de totes i tots, ens uneixen i ens fan créixer individualment i col·lectivament.

Per tot això, des d’aquesta plataforma volem:

1. La derogació de les reformes laborals.

2. Reforç dels serveis públics i millora de les condicions de les persones treballadores que els presten:

•Cal la defensa de la gestió directa dels serveis públics i la reversió de les privatitzacions realitzades.

•Una inversió suficient per al reforç del sistema sanitari, en especial de l’Atenció Primària i dels serveis de Salut Mental.

•La inversió en educació que asseguri la creació de places suficients de formació professional i la justícia educativa en totes les etapes.

•Un sistema públic i universal d’accés als serveis socials que compti amb recursos suficients, que superi l’actual assistencialisme i prioritzi els drets socials de les persones.

•Hem de reforçar el sistema públic d’atenció a la dependència i a la discapacitat, incrementant els recursos.

•La millora del transport públic.

3. La pujada del salari mínim fins a 1.000 euros a gener de 2022 i fins al 60% del salari mitjà a final de la legislatura.

4. La regulació del preu de l’habitatge i del preu de l’electricitat.

5. L’estabilitat i la suficiència del sistema públic de pensions.

6. Un Pacte per la Joventut que garanteixi condicions per a la seva emancipació personal i laboral.

7. Polítiques i recursos suficients per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes i per a la prevenció contra totes les violències masclistes i l’atenció a les seves víctimes.

8. La compatibilitat i la suficiència de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital, simplificant el procediment burocràtic.

9. Recursos suficients i modificacions legals per posar fi a la greu situació de les persones immigrants.

10. Reforçar la cooperació internacional. De la crisi climàtica només en podem sortir amb solidaritat global, s’ha de garantir destinar el 0,7% dels pressupostos a la cooperació.

11. Reforçar la democràcia, la transparència i el rendiment de comptes i les mesures i polítiques que reforcin la lluita contra la corrupció.

12. La derogació immediata de la llei mordassa.

Temas

  • Punt de vista

Comentarios

Lea También