Whatsapp Diari de Tarragona
Para seguir toda la actualidad desde Tarragona, únete al Diari
Secciones
Canales
Diari
Comercial
Nota Legal
  • Síguenos en:

Vots i transparència dels consistoris tarragonins

05 junio 2023 19:17 | Actualizado a 06 junio 2023 07:00
Antoni Gómez
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

El ritual democràtic del 28M ens fa recordar que la transparència dels comptes públics (també d’ajuntaments) dista del raonable i del que s’exigeix a les empreses privades (dipòsit de comptes al Registre Mercantil per al seu examen i, en certs casos, auditoria externa anual obligatòria).

Segons el Portal de Retiment de Comptes, el 61,14% dels consistoris estatals havien presentat els comptes del 2021 en termini (seguien pendents de compliment, vuit mesos després del període legal, un 18,33% d’ajuntaments i un 42,09% de mancomunitats). Quant als del 2019 (més de dos anys i mig de retard) tenen pendent de presentar-los el 9,32% dels municipis de l’Estat.

Pitjor panorama és el del control o auditoria externa dels comptes, encomanada en les comunitats autònomes a Òrgans de Control Extern en els casos en què els han creat, si bé aquests solen limitar-se a la comprovació dels requisits formals i és anecdòtica l’auditoria dels comptes dels municipis de la seva jurisdicció.

El 61,14% dels consistoris estatals havien presentat els comptes del 2021 en termini (seguien pendents de compliment, vuit mesos després del període legal, un 18,33% d’ajuntaments)

La Sindicatura de Comptes de Catalunya va publicar 33 informes de les seves actuacions en l’exercici 2022. Més enllà d’un informe sobre el Compte General de les Corporacions Locals, només dos d’ells revisen en detall algun aspecte de sengles ajuntaments i un tercer audita el compte general d’un consistori (amb significatives incidències).

Com indica l’informe relatiu al Compte General de les Corporacions Locals referent als comptes del 2020 (amb data novembre del 2022), la Sindicatura de Comptes es limita a revisar aspectes formals i en cap cas la seva actuació implica la fiscalització dels comptes anuals presentats. Segons dades incloses en ell, 688 municipis catalans van presentar comptes en termini (72,57% del total).

D’aquests, en el 84,45% dels casos hi havia deficiències (de manca d’informació, de coherència o altres anomalies) que la Sindicatura de Comptes de Catalunya va requerir esmenar: a 31 de desembre del 2021, 265 municipis (45,61% dels requerits) no ho havien fet.

De la informació pública es desprèn que cal millorar la transparència i la confiança en els comptes públics, amb èmfasi en els municipis com a administració més propera a la ciutadania

El reglament de control intern de les entitats del sector públic local exigeix la presentació d’una auditoria dels ens dependents de les corporacions locals i en el 57% dels casos en què hi ha l’obligació no s’han presentat a la Sindicatura els informes corresponents.

L’informe de la Sindicatura presenta observacions i recomanacions que es repeteixen cada any, sense observar-se els canvis desitjables. De la informació pública es desprèn que cal millorar la transparència i la confiança en els comptes públics, amb èmfasi en els municipis com a administració més propera a la ciutadania.

Així com les empreses mercantils que sobrepassen certa dimensió sotmeten els comptes anuals a una auditoria externa, els ajuntaments d’una determinada grandària (per exemple, amb una població de més de 5.000 habitants) haurien també de sotmetre i publicar els comptes auditats amb igual periodicitat.

Comentarios
Multimedia Diari