Whatsapp Diari de Tarragona
Para seguir toda la actualidad desde Tarragona, únete al Diari
Secciones
Canales
Diari
Comercial
Nota Legal
 • Síguenos en:
 • Empresas - Buscador
 • Branded Content - 2 Noticias
 • Tarragona

  Entre 1843 i 1936 l’església de l’Ensenyança conservà les despulles de santa Ursicina, dutes a Tarragona des del subsol de Roma. Les restes es van disposar en una capella, la més pròxima al presbiteri

 • Serveis - Temps i Platges
 • Reus
 • Costa
 • Camp
 • Ebre
 • Cat-Es-Mon
 • Deportes
 • Multimedia
 • Horoscopo
  Guía Gastronómica
  Whatsapp Diari de Tarragona
 • Economía
 • Cultura
 • Humor - 2 Posts
 • Vida Social
 • Lo más