Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Reus Societat

Els ajuts contra la pobresa energètica s'han doblat en tres anys a Reus

L'Ajuntament ha obert aquesta setmana la nova convocatòria de 143.000 euros per ajudar a pagar els rebuts de llum, aigua i gas

Diari de Tarragona

Whatsapp
Els ajuts contra la pobresa energètica s'han doblat en tres anys a Reus

Els ajuts contra la pobresa energètica s'han doblat en tres anys a Reus

Els ajuts que otorga l'Ajuntament de Reus contra la pobresa energètica (per ajudar a pagar els rebuts de llum, aigua i gas) s'han doblat en tres anys, passant de les 1.117 subvencions del 2013 a les 2.509 que es van pagar l'any passat. Precissament, el consistori reusenc ha obert aquesta setmana la nova convocatòria d’ajudes per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat. L’Ajuntament de Reus ha previst una partida econòmica per aquesta convocatòria de 143.000 euros, ampliable en funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries. El termini de presentació de sol·licituds s’ha ampliat d’un mes a sis mesos. Les famílies que es troben en situació de necessi tat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments elèctric i de gas poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de novembre. En la convocatòria d’enguany s’han realitzat canvis, amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i una major responsabilitat en el consum de l’energia elèctrica i de gas.

Aquesta convocatòria és només una de les línies d’ajut que té establertes l’Ajuntament per evitar la pobresa energètica, juntament amb els ajuts d’urgència, els ajuts d’aigua per a persones amb pocs recursos, i els ajuts d’aigua des de l’empresa Aigües de Reus (bonificació del deute i bonificació solidària). Per primera vegada, l’Ajuntament ha fet coincidir la convocatòria d’ajuts per pobresa energètica amb la de les subvencions per a persones en situacions econòmiques desafavorides: aigua, recollida de residus, IBI guals, amb una dotació de 196.000 euros. La suma de totes les convocatòries publicades i obertes aquesta setmana preveu una dotació pressupostària de 339.000 euros.

Import de la subvenció

Es pagarà un import màxim per cada factura depenent dels membres de la unitat familiar, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar les següents quantitats:

Unitats familiars d’1 sol membre la quantitat màxima mensual serà de 45 euros.

Unitats familiars de 2 i 3 membres la quantitat màxima mensual serà de 52,5 euros.

Unitats familiars de 4 o més membres la quantitat màxima mensual serà de 60 euros.

La quantitat màxima establerta es veurà repartida de manera directament proporcional entre els mesos de consum establerts. L’any passat es pagava l’import total de la factura.

L’import de la subvenció atorgada serà una part de les factures que es presentin del consum dels mesos de desembre del 2016 al març del 2017, tots dos inclosos. Enguany només es pagarà directament al beneficiari de la subvenció la factura de subministrament de llum i gas que ja estiguin pagades. L’any passat es van realitzar pagaments tant al beneficiari de la subvenció com directament al proveïdor o subministrador del servei, depenent si estaven o no pagades les factures.

Requisits i barem econòmic

Per poder optar a la subvenció, els sol·licitants hauran residir i estar empadronat a Reus —a l’immoble destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció— amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
La unitat de convivència no podrà superar els llindars de renda següents: 1 membre, 7.967,73 euros; 2 membres, 7.967,73; 3 membres, 10.358,05, i 4 o més membres, 12.748,37.

Compromís dels sol·licitants de la subvenció

Una de les novetats de la convocatòria d’enguany és que la persona que sol·licita la subvenció es compromet a assistir al Servei d’Assessorament Energètic o als Tallers d’eficiència energètica en els 30 dies següents a la sol·licitud.
Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat la creació d’un Punt d’assessorament energètic obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir la despesa acollint-se a algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.
D’altra banda, la regidoria de Medi Ambient i Ocupació i la regidoria de Benestar Social, a través del Pla d’Inclusió Social de Reus i Aigües de Reus, organitzen els tallers d’eficiència energètica, en els quals s’expliquen conceptes bàsics de consum responsable i eficient 'Com estalviar en la teva factura d’electricitat i aigua'. Són oberts a tota la ciutadania i adreçats de manera especial a les famílies amb vulnerabilitat social.

Temas

Comentarios

Lea También