Más de Reus

L'ACA activa la nova depuradora del Botarell

Fins el 12 de gener es podrà consultar la informació pública del projecte.

Diari de Tarragona

Whatsapp
Actual depuradora de Botarell, amb capacitat insuficient per la població actual.

Actual depuradora de Botarell, amb capacitat insuficient per la població actual.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte de la nova depuradora d’aigües residuals del Botarell, al Baix Camp.

La informació del projecte, enllestit el juliol d’enguany, es podrà consultar fins el proper 12 de gener, bé de manera presencial a les oficines de l’ACA a Barcelona i Tarragona, a l’Ajuntament del Botarell, o bé per via telemàtica.

La nova planta, que serà de tipus compacte i amb tractament de fangs activats d’aireació prolongada i reducció de nutrients, tindrà una capacitat per tractar un cabal de 326 m3/dia (població equivalent de 2.000 habitants) i substituirà l’actual depuradora que saneja les aigües residuals del municipi, amb capacitat per depurar 200 m3/dia per a una població equivalent de 800 habitants.

Per tant, la nova planta garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys.

La nova depuradora estarà ubicada a prop de la planta que està actualment en funcionament, per així aprofitar part de les infraestructures de sanejament en alta com els col·lectors o les estacions de bombament, però una mica més allunyada del nucli de població. La planta retornarà les aigües degudament tractades al barranc de l’Empedrat.

Sanejament a Catalunya

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Baix Camp, la comarca compta amb 17 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població

Temas

Comentarios

Lea También