L'Ajuntament de Reus restaura dues cartes de població i pergamins del segles XVII i XVIII

D’entre els pergamins, destaquen les dues cartes de població: la de 1183, concedida pels castlans de Reus, Bernat de Bell-lloc i Agnès; i la de 1186 concedida pel Cambrer (Joan de Santboi) a favor dels pobladors de Reus. També es restaurarà el document de privilegi del rei Jaume II. 

Diari de Tarragona

Whatsapp
L'Ajuntament de Reus restaura dues cartes de població i pergamins del segles XVII i XVIII

L'Ajuntament de Reus restaura dues cartes de població i pergamins del segles XVII i XVIII

L’Ajuntament de Reus ha iniciat el treballs de restauració de 14 pergamins d’entre els segles XII i XVIII, i d’un llibre de l’escrivania comuna del 1297, i que formen part del fons municipal de Reus. Amb aquesta actuació, l’Arxiu de Reus dona continuïtat al projecte de restauració de documents, ja sigui a través d’actuacions puntuals realitzades al mateix arxiu i amb recursos propis, o en col·laboració amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt inclou documents de gran importància per la ciutat. D’entre els pergamins, destaquen les dues cartes de població: la de 1183, concedida pels castlans de Reus, Bernat de Bell-lloc i Agnès; i la de 1186 concedida pel Cambrer (Joan de Santboi) a favor dels pobladors de Reus. També es restaurarà el document de privilegi del rei Jaume II, concedint el mercat de dilluns (1310), i el privilegi de Fira atorgat pel rei Pere el Cerimoniós (1343), entre d’altres. Així mateix, el manual de l’Escrivania Comuna, datat de 1297, és un dels primers que es conserven de la llarga i rica sèrie documental que s’inicia al segle XIII a la ciutat de Reus.

La restauració l’està portant a terme el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya mitjançant una subvenció de 2.444 euros al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins del programa Subvencions per a la conservació de béns culturals mobles i d’elements arqueològics i artístics del patrimoni immoble. El cost total de la restauració s’estima en 6.110,50 euros.

Es preveu que els documents tornin a l’Arxiu de Reus ja restaurats a finals de gener de l’any 2020.

Actuació de conservació
L’actuació de restauració seguirà criteris de mínima intervenció, màxima llegibilitat i reversibilitat dels materials emprats. El conjunt documental presenta alteracions com estrips, forats, deformacions i pèrdues de suport.

La proposta plantejada inclou, des d’un reportatge documental fotogràfic per deixar testimoni de com es troben inicialment els documents, passant pels estudis previs que permetran conèixer millor els materials que constitueixen els documents (mesura del gruix del pergamí i del paper, prova de solubilitat dels elements sustentats, mesura del pH i de la conductivitat i anàlisis de les fibres), neteja mecànica, desmuntatge del llibre (en el cas del manual de l’Escrivania Comuna), estabilització higroscòpica del pergamí, represt, laminació, aplanat, consolidació... fins al sistema de presentació i protecció de conservació en darrer terme.

Temas

Comentarios

Lea También