Más de Reus

L’Ajuntament de Reus evita possibles desnonaments a 26 famílies

El Servei d’Assessorament Hipotecari municipal ofereix mediació i consultes

Redacció

Whatsapp
Oficina de l’Habitatge de Reus, a la plaça Baluard. FOTO: Alfredo González

Oficina de l’Habitatge de Reus, a la plaça Baluard. FOTO: Alfredo González

Durant el curs del 2018 el Servei d’Assessorament Hipotecari de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, va possibilitar que 26 famílies continuessin residint al seu habitatge amb condicions econòmiques assequibles.
El servei va intervenir per aconseguir acords, la dació amb lloguer social, la reestructuració del deute hipotecari, o la negociació de les condicions de lloguer en els casos en què propietari de l’habitatge era un gran tenidor.

A més, Servei d’Assessorament Hipotecari ha tancat el 2018 amb 100 expedients resolts amb la tipologia de resolució següent: sis expedients amb la dació en pagament del deute, on s’hi inclouen els expedients resolts a través de la dació total o parcial del deute. Es considera dació en pagament arran de l’entitat financera accepta la cancel·lació total del deute amb el lliurament de l’habitatge hipotecat.
Altres set, s’han resolt amb dació amb lloguer social, que és quan l’acord inclou que la família pugui continuar vivint a l’habitatge pagant un lloguer assequible.

Set més s’han resolt amb la reestructuració del deute hipotecari, és a dir, expedients en què el servei d’assessorament aconsegueix la reestructuració del deute hipotecari amb condicions supervisades pel servei i més favorables per a les persones llogateres a través de la mediació amb bancs i caixes.

Finalment, la mediació amb els grans tenidors —entitats financeres i societats immobiliàries dependents—, és una altra de les línies d’actuació del servei. Dotze expedients estan relacionats amb dificultats de pagament dels lloguers o de renovació del contracte amb aquests grans tenidors. El servei ha mediat i s’ha aconseguit una solució satisfactòria per les dues parts. Tenint en compte que un dels objectius del servei és informar a la ciutadania de la seva situació financera en relació a l’habitatge, amb totes les conseqüències legals i objectives que suposa l’endeutament amb l’objectiu de dotar a les persones d’eines i de coneixement per resoldre la situació, del total de 100 expedients tancats, 65 han servit com a consultes i assessorament.

Servei per a famílies

El d’Assessorament Hipotecari és fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Reus i el Servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual. D’altra banda, també ofereix la mediació amb les entitats financeres.

El servei municipal s’adreça a les famílies que no poden fer front al pagament del préstec amb garantia immobiliària que estan en risc de perdre el seu habitatge principal i no tenen altres propietats immobles i als avaladors de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge. Actua en l’àmbit local i es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb coordinació amb el servei Ofideute de Generalitat de Catalunya.
El servei fa els primers contactes amb les famílies afectades i elabora una proposta que, a través d’Ofideute, es negocia amb les entitats financeres; d’aquesta manera s’intenta trobar una estratègia per atendre el deute i evitar el risc d’exclusió social.

Temas

  • Diari de Reus

Comentarios

Lea También