Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Reus Societat

Reus destina prop de 200.000 euros a ajudes a persones en situacions econòmiques desfavorides

L'Ajuntament ha publicat aquest dilluns, 22 de maig, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les convocatòries de les subvencions

Diari de Tarragona

Whatsapp
El consum d'aigua potable està subvencionat per a persones necessitades a Reus.

El consum d'aigua potable està subvencionat per a persones necessitades a Reus. DT

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns, 22 de maig, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les convocatòries de les subvencions per a persones en situacions econòmiques desfavorides, una de les convocatòries més important d’ajudes que l’Ajuntament de Reus fa anualment. En el seu conjunt, les convocatòries estan dotades amb un pressupost total de 196.000 euros.

Les convocatòries de subvencions es divideixen en les línies següents: Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potabl; subvencions per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat; ajuts destinat als usuaris del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans; i subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat.

Les quatre línies d’ajuts tenen per objecte ajudar a les persones en situacions econòmiques desfavorides de la ciutat, sigui per la percepció d’uns ingressos clarament insuficients o per la concurrència d’altres circumstàncies que repercuteixen de forma negativa en la seva capacitat econòmica. Aquest dilluns, 22 de maig, l’Ajuntament també ha publicat al BOPT, la convocatòria de subvencions per a contribuir a evitar la pobresa energètica, de la qual se n’informarà abastament en roda de premsa aquesta setmana.

Sanejament d’aigua potable

La convocatòria de l’ajut, destinat a reduir la càrrega econòmica pel consum del servei de proveïment i sanejament d’aigua, té una dotació pressupostària de 80.000 euros. La quantitat a percebre pels beneficiaris s’estableix en funció de l’import facturat entre els mesos de gener a setembre i, com a màxim, les següents quantitats: Per a unitats familiars d’un sol membre: 70 euros de l’import anual pagat; per a unitats familiars de 2 membres: 100 euros de l’import anual pagat; i per a unitats familiars superiors a 2 membres: 140 euros de l’import anual pagat.

Manteniment d'un habitatge en propietat

L’ajut té com a objectiu contribuir a reduir la càrrega econòmica pel manteniment de la titularitat d’un dret de propietat o usdefruit en l’habitatge habitual. La dotació pressupostària de la convocatòria és de 30.000 euros. I la quantia de les subvencions és l’equivalent al 25% de la quota abonada durant l’exercici anterior al de la convocatòria, en concepte de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació, en aplicació de les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut sense l’aplicació d’aquestes bonificacions i subvencions.

Recollida d’escombraries

L’objecte de la subvenció és contribuir a reduir la càrrega econòmica per la utilització del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges. La dotació pressupostària de la convocatòria és de 85.000 euros. La quantia de la subvenció a percebre pels beneficiaris és una l’equivalent al 80% de la quota a abonar en concepte de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada.

Mobilitat

Aquest ajut té per objecte contribuir a reduir la càrrega econòmica per l’aprofitament especial de les voreres en sòl urbà mitjançant l’entrada de vehicles, per persones que concorren en una determinada situació de mobilitat. La convocatòria fixa una dotació pressupostària de 1.000 euros; i dos nivells d’ajut. Per un costat,, una quantitat equivalent al 50% de la quota de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres. També, una quantitat equivalent al 80% de la quota de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, quan el beneficiari o algun dels membres de la unitat familiar acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.

Temas

Comentarios

Lea También