Reus Hisenda

Reus puja fins als 220.000 € el pressupost dels ajuts a persones desafavorides

La ciutadania té al seu abast quatre línies d’ajuts i facilitats en els procediments de sol·licitud

C. VALLS

Whatsapp
Una de les línies d’ajut està relacionada amb el servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable. FOTO: FABIÁN ACIDRES.

Una de les línies d’ajut està relacionada amb el servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable. FOTO: FABIÁN ACIDRES.

Les persones que pateixen una situació econòmica desafavorida a la ciutat tindran al seu abast quatre línies de subvencions amb un pressupost més ampli que a la convocatòria de l’any passat, així com facilitats en els seus procediments de sol·licitud. I és que s’ha passat dels 199.850 euros de l’any passat als 219.700 d’aquest any, juntament amb l’opció d’ampliar-los a 108.000 euros més, en funció de la disponibilitat de pressupost i amb un topall de 327.700.

Així ho va esmentar ahir la regidora d’Hisenda a l’Ajuntament de Reus, Mariluz Caballero, en el marc de les accions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica i Social. «Les quatre línies d’ajuts són per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable (1), una altra per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat (2), un ajut de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans (3) i altre ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat (4)», va enumerar. Pel que fa a la primera línia d’ajut (1), té una dotació 90.000 euros, ampliable en 40.000 addicionals. La quantitat a percebre s’estableix en funció de l’import satisfet per la factura emesa de gener a setembre (a reus.cat tots els requisits concrets d’aquest ajut). Quant a les subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat (2), la quantitat és de 700 euros i està adreçada a beneficiaris concrets. «Majors de 65 anys o persones amb discapacitat amb pocs recursos econòmics, és una dotació ajustada a la realitat», va detallar Caballero. S’hi estableixen dos nivells de subvenció: una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i una altra, del 80%, quan el beneficiari de la subvenció (o algú de la unitat familiar) acrediti una disminució superior al 65%. D’altra banda, en la tercera línia d’ajut (3), la dotació de la convocatòria és de 85.000 euros, ampliable en 51.000 addicionals, (en funció de la disponibilitat de pressupost). La quantia de l’ajut serà l’equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.

La quarta línia d’ajut (4) té una dotació de 44.000 euros, ampliable en 17.000 més en funció de la disponibilitat de pressupost. En aquest cas, la quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

La sol·licitud d’aquests ajuts pot ser per procediment abreujat (si ja s’ha formalitzat un altre any) i per procediment ordinari (en cas que no)

Les quatre línies d’ajuts fixen, igual que les subvencions de pobresa energètica, els mateixos llindars de renda: per a les unitats familiars d’un sol membre, l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) x 1,25 i, en les de més de dos o més, el nombre de membres amb ingressos x l’IRSC + els membres sense ingressos + el 30% de l’IRSC.

La sol·licitud d’aquests ajuts pot ser per procediment abreujat (si ja s’ha formalitzat un altre any) i per procediment ordinari (en cas que no). Si es presenta telemàticament, el termini s’obrirà l’endemà de la publicació de les bases al BOPT i fins al 31 d’octubre. Si es fa presencialment, serà de l’1 de setembre al 31 d’octubre. Enguany s’unifica la gestió de totes les línies d’ajuts, més la de pobresa energètica. Els interessats només caldrà que presentin un cop els requisits econòmics.

Temas

Comentarios

Lea También