«Formem professionals en tots els àmbits»

Entrevista a Montserrat Giralt, Vicerectora de Política Acadèmica i de Qualitat de la URV

Maria Noche

Whatsapp
Montserrat Giralt Batista.  FOTO: URV

Montserrat Giralt Batista. FOTO: URV

Montserrat Giralt, vicerectora de Política Acadèmica i de Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, comenta la nova oferta de graus.

En què es basa la universitat a l’hora d’establir les bases de  la nova oferta de graus?
Des de la URV vam iniciar el 2014 un procés de revisió de la nostra titulació, que venia relacionat amb el fet d’analitzar com s’havien desenvolupat els graus adaptats al Pla Bolonya. Aquesta anàlisi la vam plantejar partint de la base que hem d’aconseguir que els nostres estudis de grau responguin a les necessitats que hi ha entre la societat. Una altra de les nostres bases és vetllar perquè clarament tinguem una oferta que doni una ocupabilitat laboral. A banda, la modificació ha coincidit amb l’aparició del nou decret que permet aplicar graus de 180 crèdits, és a dir, amb una durada de tres anys. En la revisió vam decidir també explorar aquesta via i buscar en quins àmbits eren necessaris i adequats.

Ens pot parlar sobre la nova incorporació de graus de 180?
Un és totalment nou, el Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, i respon a l’exploració realitzada de les necessitats actuals d’innovació i noves tecnologies. El segon és el Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, un Grau complementari al ja existent d’Enginyeria de Processos Alimentaris. En la revisió vam detectar que, hi ha molta demanda del professional en la indústria alimentària, però en canvi no hi ha demanda en l’àmbit acadèmic. Vam decidir crear aquesta segona opció, on l’estudiant entrarà amb la possibilitat de fer els dos graus, i entre el segon i el tercer curs ja decidirà amb quin es vol quedar. Si es queda amb el de 180, no té les competències tècniques d’un enginyer tècnic, però ja pot anar a treballar a la indústria alimentària. 

Quins són els aspectes que intenten potenciar més entre els estudiants, des de la URV?
Els elements fonamentals que nosaltres intentem extreure dels nostres estudiants, en qualsevol àmbit, giren al voltant del fet que siguin professionals amb un perfil digital, molt necessari actualment, i amb un component cívic important, arran de la gran diversitat en la societat. A banda de les capacitats transversals com la comunicació i el treball en equip. En sortir de la universitat, els estudiants de la URV han de saber enfrontar-se en qualsevol moment a qualsevol repte que se’ls presenti al davant, trobant solucions imaginatives. Busquem, en tots els àmbits, professionals que s’adaptin a la societat actual, i això és el que ens ha de diferenciar de la resta d’universitats.

Quin nivell d’ocupabilitat laboral aconsegueix la URV?
Pel que fa a l’ocupabilitat, segons l’Enquesta d’inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes (6a ed.) d’AQU Catalunya, 2017, els estudiants de la URV tenen una mitjana del 86% d’ocupabilitat, destacant el sector de l’enginyeria amb una xifra per sobre del 90%. És important remarcar que la dada més baixa d’ocupabilitat es troba en el sector d’arts i humanitats que, tot i això, arriba fins a un 77% d’inserció laboral. Per tant, el que nosaltres veiem és que els nostres estudiants tenen una sortida professional. 

Temas

Comentarios

Lea También