Más de Tarragona

L'ACA obre una nova línia d'ajuts de 10 milions per a municipis amb problemes de subministrament d'aigua a Tarragona

El consell d´administració ha aprovat avui aquesta partida per a obres que els ajuntaments duguin a terme entre l´1 de gener de 2017 i l´1 de novembre de 2019

Redacció

Whatsapp
Interior d'una potabilitzadora municipal. Foto: ACA

Interior d'una potabilitzadora municipal. Foto: ACA

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat avui impulsar la convocatòria d’una nova línia de subvencions destinada a la millora i reforç del subministrament d’aigua municipal. Es destinarà un import de 10 milions d’euros per a cofinançar obres que permetran incrementar la garantia d’aigua en el subministrament a municipis amb captacions vulnerables i que poden patir escassetat de recurs o manca de qualitat.

És previst que durant el mes de febrer s’aprovin les bases de la convocatòria, que al març es publiqui l’ordre de subvenció i que al voltant del mes d’octubre es doni a conèixer la resolució d’atorgament de subvencions. Les actuacions subvencionades hauran d’haver estat executades entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de novembre de 2019.

Inclusió de nous criteris

Les subvencions, com en la convocatòria anterior, aniran destinades, principalment, a actuacions encaminades a reduir la concentració de substàncies químiques que superin els valors de l’apartat B1 de l’Annex 1 del Reial Decret 140/2003, als pretractaments previs a la cloració necessaris per a les captacions superficials, el desabastament per manca de recurs, entre d’altres. No obstant això, en la present convocatòria s’incluen noves tipologies com actuacions de desinfecció, rehabilitació de captacions subterrànies en servei, recuperació de captacions subterrànies en desús de municipis connectats a xarxes supramunicipals deficitàries, ampliació de la capacitat de regulació i l’abastament a nuclis disseminats.

També, com a altres elements de valoració, s’aportarà puntuació per ser un municipi o comarca de muntanya, per actuacions que beneficiin més d’una localitat i que l’actuació proposada es derivi d’un Pla Director.

Més de 100 actuacions 

Aquesta nova línia d’ajuts forma part del paquet de subvencions previstes per al període 2016-2018 i que contempla destinar un total de 30 milions als municipis amb problemes d’abastament d’aigua.

A finals de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua va adjudicar una línia d’ajuts de 10 milions d’euros –generant una inversió induïda total de 20 milions d’euros- que es va destinar a un total de 106 actuacions repartides en 84 municipis, a executar fins l’1 de novembre de 2018.

Una de les prioritats de l’Agència Catalana de l’Aigua, després d’haver impulsat l’increment d’un 30% de la garantia en el subministrament d’aigua a les zones més poblades de Catalunya entre 2007 i 2010, és la de potenciar la garantia d’aigua a les zones menys poblades del país, sense estar connectades a grans xarxes supramunicipals i que disposen de captacions vulnerables, tant en quantitat com en qualitat.

Uns 20 ajuts a les comarques de Tarragona

En la darrera convocatòria (resolució TES/1186/2016, de 3 de maig), es van atorgar més una vintena d’ajuts a municipis de les comarques de Girona, per un valor proper als 1,4 milions d’euros. 

Temas

  • TARRAGONA

Comentarios

Lea También