Más de Tarragona

Tani Francesc: «L’eix principal de la fundació és la solidaritat»

Entrevista a la vocal de la Fundació Antonius Musa. L’organisme s’adapta a la realitat social, i per això «ajudem a la conciliació familiar amb les nostres ajudes»

REDACCIÓ

Whatsapp
La doctora Tani Francesc és vocal de la Fundació Antonius Musa. FOTO: PERE FERRÉ

La doctora Tani Francesc és vocal de la Fundació Antonius Musa. FOTO: PERE FERRÉ

Què és la Fundació Antonius Musa?

La Fundació Antonius Musa és el cor del COMT. És l’eina mitjançant la qual s’articulen els Programes de Protecció Social del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, i d’acord amb els objectius recollits en els seus estatuts, té com un dels seus principals objectius promoure l’ajuda entre el col·lectiu dels metges. La finalitat principal és la d’atendre i donar resposta, complementàriament al sistema públic, a les necessitats més immediates i bàsiques de protecció social d’aquests professionals i les seves famílies. Tot això és possible gràcies a la solidaritat dels nostres col·legiats, ja que el 25% de la seva quota col·legial es destina a qui més ho necessita.

Quins són els principals objectius de la Fundació?

L’objectiu principal és el d’ajudar als metges i metgesses que més ho necessiten així com les seves famílies, però la Fundació va molt més enllà. Hem de poder garantir la protecció dels nostres col·legiats sense cap mena de discriminació i donar cobertura a qualsevol contingència en matèria de salut o econòmica que puguin patir. L’eix principal sobre el qual pivota la Fundació és la solidaritat. La Fundació és una entitat dinàmica i que s’adapta constantment a la realitat social que ens envolta. Per exemple, en els darrers anys s’ha constatat una feminització de la nostra professió i, en conseqüència, conciliar la vida laboral i familiar pot resultar complicat. Per aquest motiu, la Fundació Antonius Musa vol ajudar a garantir que aquesta conciliació sigui possible amb les seves ajudes.

Qui són els beneficiaris d’aquest pla?

Per un costat, els metges i metgesses col·legiats en el Col·legi de Metges de Tarragona. Estaríem parlant d’uns 3.500 professionals i les seves famílies, ja que les ajudes són accessibles a tota la nostra col·legiació. Per l’altre, a més de vetllar pels metges, el Pla també s’adreça als més vulnerables. És per aquest motiu que, entitats socials o projectes solidaris, també poden acollir-se a les nostres ajudes.

Quins criteris segueix la Fundació a l’hora de donar aquestes ajudes?

Els patrons de la Fundació avaluen cada cas de forma individualitzada seguint, com a principal criteri, les bases jurídiques que regeixen el Pla de Protecció Social i els criteris individuals de la resta d’ajudes que presta la Institució. L’anonimat sempre està garantit i es manté l’equitat.

Quines són les principals novetats que incorpora el Programa?

Hem escoltat les necessitats dels nostres col·legiats i hem volgut crear un catàleg adaptat a la realitat social dels metges i metgesses de la Província de Tarragona i de Terres de l’Ebre. Ara, després de reorganitzar-lo, dotar-lo d’entitat pròpia i d’ampliar les ajudes, podem dir amb tota confiança que els col·legiats del COMT i els més vulnerables, disposen d’un catàleg d’ajuda propi adaptat a la realitat social que ens envolta.

Quantes ajudes s’han atorgat en el darrer any?

Enguany ja s’han atorgat 121 ajudes, la majoria centrades en la conciliació de la vida familiar o l’atenció social. Val a dir que durant aquest any les ajudes s’han incrementat en un 18% respecte al 2020. Aquesta xifra és important perquè ens indica que les ajudes arriben a més gent i amb la posada en marxa del nou web esperem que se’n pugui beneficiar molta més gent.

On es poden consultar?

El principal objectiu era poder arribar a la col·legiació de forma clara i senzilla, per aquest motiu, vam decidir crear un web propi que aglutinés totes les ajudes per a poder ser consultades en qualsevol moment. La pàgina facilita l’accés a totes les ajudes, a la informació detallada de cadascuna i ho fa en un espai de fàcil navegació.

Com es poden sol·licitar?

Aquest és un altre dels grans objectius del nou web: que sol·licitar la informació sobre les ajudes es pogués fer en línia i de manera més senzilla possible. Dins de cada ajuda, l’usuari trobarà un formulari que podrà omplir amb les seves dades. D’aquesta forma, els serveis socials del COMT es posaran en contacte amb la persona com més aviat millor per a assessorar-la o facilitar-li la informació necessària. Cal recordar que les portes del Col·legi sempre estan obertes i es pot demanar informació de manera presencial sense cap mena de problema.

El Programa de Protecció Social i la resta d’ajudes de la Fundació són un projecte viu?

Efectivament. És un programa en constant revisió on les ajudes s’implementen en funció de les necessitats de la col·legiació i dels qui més ho necessiten. La Fundació sempre està oberta a qualsevol suggeriment o idea. Hem d’aconseguir adaptar-nos a la realitat que ens envolta i d’aquesta manera, podrem aconseguir el gran objectiu pel qual es va crear la Fundació Antonius Musa: millorar el benestar i la qualitat de vida dels metges i metgesses i dels seus familiars així com dels més vulnerables.

Temas

  • Entrevista
  • Fundació Antonius Musa
  • Tarragona
  • Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
  • conciliació familiar

Comentarios

Lea También