Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Tarragona i Terres de l’Ebre, amb el reciclatge de petits aparells elèctrics i electrònics en desús

Una seixantena de botigues d’electrodomèstics de la demarcació s’adhereixen a la campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya i fan visibles els punts de recollida

Diari de Tarragona

Whatsapp

Cartell de la campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya.

Avancem cap a la sostenibilitat. Més de seixanta botigues d’electrodomèstics de les demarcacions de Tarragona i Terres de l’Ebre han participat en la campanya per fer visibles els punts de recollida a Catalunya de petits aparells elèctrics i electrònics en desús i incrementar-ne l’índex de recollida selectiva i de reciclatge tal com estableix la Unió Europa.

El 2016 l’objectiu era recollir el 45% dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) posats al mercat als darrers tres anys, residu tant d’origen domèstic com professional. Aquesta fita es va assolir pel que fa als RAEE d’origen domèstic (es va arribar al 48%) però no en els d’origen professional (només el 18%).

Els objectius de recollida selectiva, que fixa la Unió Europea, s’aniran incrementant progressivament als pròxims anys. Al 50% fins al 31 de desembre de 2017, al 55% fins al 31 de desembre de 2018 i al 65% a partir de l’1 de gener de 2019.

El Reial Decret 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics reforça la figura dels distribuïdors com a element clau de la recollida d’aquests residus i els obliga de manera explícita a col·laborar a la recollida selectiva.

Aquesta tasca no només l’han de dur a terme deixalleries i punts verds. Els distribuïdors també han de tenir un paper actiu, apropant el ciutadà a aquesta matèria i posant-los fàcil la feina. Altrament, seria més difícil assolir els objectius.

En aquest context, l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme la campanya «Com més punts de recollida, més aparells reciclats» que dóna publicitat a la legislació vigent i fa més visibles els punts de recollida per augmentar les xifres de reciclatge i complir amb la normativa europea.

Fins ara el més conegut pels ciutadans era que quan un client compra un electrodomèstic gran com una nevera, per exemple, el distribuïdor té l’obligació d’endur-se la vella, si en tenia una, és clar, però el que es desconeixia era el que afectava els RAEE de mida petita, inferiors a 25 centímetres de diàmetre.

La campanya s’ha dut a terme entre el 2016 i el 2017.

S’han fet visites a comerços per informar botiguers i clients i s’ha fet una campanya de comunicació a premsa, ràdio, televisió i internet.

S’han visitat més de 600 botigues (petits i grans distribuïdors) que pertanyen a 9 cadenes de distribució adherides al Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics. Representen la major part dels establiments comercials d’aquest tipus a Catalunya.

S’han efectuat fins a tres visites a les botigues. Inicialment se’ls va facilitar tota la informació i, posteriorment, s’ha fet un seguiment per comprovar com havia anat tot. A més de diversos materials informatius, les botigues van rebre un distintiu verd per col·locar a la botiga que indica als clients que són un punt de recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics, i també una funda de contenidor de cartró per recollir els objectes.

En general, la campanya ha tingut una acceptació positiva entre els comerciants. Saben que els suposa més esforç però la majoria s’hi han implicat i han col·laborat. Alguns han argumentat que els suposa temps perquè han d’elaborar un registre del material que reben. Altres han comentat que tenien faltava espai per col·locar el contenidor i n’hi ha que han preguntat si se’ls podia compensar econòmicament.

També hi ha hagut anècdotes positives com clients que, després de veure l’anunci de la campanya de la televisió, anaven a informar els botiguers i a preguntar-los si a la seva botiga podien portar els RAEE. O comer- ços que no formaven part de la campanya i que demanaven poder-s’hi adherir per ser un nou punt de recollida.

En total, s’han fet visites a 35 municipis de les demarcacions de Tarragona i Terres de l’Ebre i, pel que fa als punts informatius que s’havien d’instal·lar als centres comercials per donar a conèixer la campanya, és al Parc Central Tarragona on es va dur a terme.

El valor dels materials

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics tenen un valor evident. Per exemple, en el cas dels telèfons mòbils, aquests contenen nombrosos components que es poden recuperar: el plàstic, el vidre i metalls com el ferro o el coure. Aquests materials es poden reintroduir als processos productius de la indústria, cosa que comporta beneficis econòmics i ambientals.

El reciclatge d’aquests aparells permet recuperar materials molt valuosos i estalviar el consum de recursos naturals. Duent-los a reparar o bé destinant-los al reciclatge evitem l’ús de noves matèries primeres.

La idea d’usar i llençar (d’un sol ús) ja ens queda lluny perquè és insostenible tant des del punt de vista ambiental com econòmic. Avui dia Europa aposta per un model econòmic que genera menys residus i que defensa el valor de les matèries primeres dels materials.

També cal tenir present que els aparells elèctrics i electrònics poden contenir components perillosos que, si no arriben al destí correcte per al seu tractament, poden perjudicar el medi ambient i les persones, especialment les que els manipulin sense la protecció correcta.

Reparació i reutilització

Tot i que ha estat una campanya orientada a incrementar la recollida selectiva d’aparells elèctrics i electrònics en des- ús, l’Agència de Residus de Catalunya recorda que la prioritat del consumidor ha de ser la reparació i la reutilització dels productes, cosa que permet allargar-ne la vida útil i col·laborar amb una correcta gestió dels residus.

És una opció que s’ha de valorar abans. Si no és factible, el consumidor té a l’abast el sistema de recollida selectiva que l’administració estableix per garantir-ne el reciclatge: deixalleries o punts verds i totes les botigues d’electrodomèstics, amb els requisits que estableix el Reial Decret. L’esmentada campanya ha estat finançada pels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) de RAEE.

Els fabricants, segons el principi de responsabilitat del productor (qui contamina paga), han d’assumir el finançament de la gestió dels residus que procedeixen dels seus aparells. Així estimulen alhora la prevenció, l’ecodisseny i la reciclabilitat dels aparells.

A Catalunya hi ha 8 sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada autoritzats, constitu- ïts pels productors. Aquests col·lectius recullen aquests residus de les botigues d’electrodomèstics per gestionar-ne el posterior reciclatge. Una seixantena de botigues d’electrodomèstics de la demarcació s’adhereixen a la campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya i fan visibles els punts de recollida 

Comentarios

Lea También