Els alumnes de Primària faran una hora més de matemàtiques a la setmana a partir del curs vinent

El Govern potencia els currículums per competències en els ensenyaments obligatoris

| Actualizado a 22 mayo 2017 11:34
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

¿Cree que se debe proteger el catalán en las escuelas?


No

Este Nàstic no tiene cara de play off. Lo cierto es que no la ha tenido durante las últimas semanas porque a la hora de la verdad no ha sacado a relucir la personalidad necesaria para un equipo que quiere estar arriba.

El Departament d'Ensenyament està preparant el decret per ordenar els ensenyaments obligatoris a partir d'uns nous currículums que principalment, potenciïn les competències més enllà dels continguts i que pretén ser una eina més de l'ofensiva contra el fracàs escolar. Entre altres mesures, el decret fixarà que a partir del curs vinent, els alumnes de Primària cursin una hora més de matemàtiques a la setmana, passant de 3 a 4, i procurarà que a banda del domini de les dues llengües oficials, els estudiants acabin l'etapa amb un nivell d'A2 de llengua estrangera. En els currículums de l'ESO, es regula l'estructura de doble opció que ha de permetre als graduats accedir tant a Batxillerat com a FP.

 

Les competències prenen relleu als continguts en els nous currículums que el Departament d'Ensenyament vol implantar en les etapes obligatòries, Primària i Secundària. El Govern està preparant el decret que els ha de regular i ho fa en base a aprofundir el model competencial, que permetrà als alumnes garantir l'adquisició de les competències bàsiques com a eina per a la lluita contra el fracàs escolar, fixat ara en un 15% d'abandonament.

 

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera ha explicat com s'han hagut d'encaixar els nous currículums competencials que fa tres anys que s'estan treballant amb la llei Wert. Segons la consellera, s'han ajustat administrativament els aspectes que havien de garantir la validesa del títol per complir amb la LOMCE però pedagògicament es manté la fidelitat al model català. "Administrativament no hi ha d'haver cap problema i pedagògicament salvem el nostre model", ha conclòs. El departament que dirigeix Irene Rigau ha començat a donar a conèixer el contingut d'aquests currículums. Un dels més importants és el nou impuls que es vol donar a l'àrea de la competència matemàtica, fent que els estudiants de Primària rebin fins a 175 hores més d'aquesta matèria durant tota l'etapa, cosa que suposa que a cada curs, facin una hora més de classe a la setmana, passat de 3 a 4.

 

Aquest és un canvi que ja s'ha dut a terme enguany, el curs 2014-2015, a 1r, 3r i 5è, nivells en què ja es van donar algunes orientacions basades en els esborranys d'aquests currículums. L'objectiu del canvi és poder solucionar les mancances que es detecten amb les proves de competències que es fan a 6è i que en general, demostraven un baix nivell en alguns aspectes com per exemple la geometria. Les hores que s'afegeixen a les matemàtiques es restaran de les que cada centre tenia per a lliure disposició, en funció del seu projecte educatiu. Des d'Ensenyament s'havia comprovat que molts centres ja utilitzaven una part d'aquest còmput d'hores per reforçar alguns aspectes d'aquest àmbit i d'aquesta manera, es dóna cobertura a les iniciatives començades.

 

En referència al reforç de les matemàtiques, Rigau ha exposat que tant a primària com a secundària s'havia detectat a través de les proves externes que hi havia alguna àrea de les matemàtiques que quedava amb una puntuació per sota de les altres. Concretament, en càlcul i raonament s'obté una bona puntuació però en geometria hi ha problemes per assolir els objectius.

 

El tractament i aprenentatge d'una llengua estrangera també pren protagonisme en la nova ordenació curricular. A través del decret, i d'una dedicació de 1.050 hores en sis cursos, el Govern garantirà que els estudiants finalitzin la Primària amb ple domini de les dues llengües oficials. En llengua estrangera, es busca que els alumnes assoleixin el nivell A2 de referència del Marc Europeu de les Llengües el 2018. En aquest sentit, el Departament ja ha començat a treballar, per exemple, apujant el nivell d'exigència de les proves de 6è en aquesta matèria perquè els centres afinin encara més el nivell d'aprenentatge.

 

Però el Departament vol anar més enllà i tot i no fer-ne una norma, es vol normalitzar l'ús de la llengua estrangera, principalment l'anglesa, com a llengua vehicular en una assignatura o part d'assignatura o activitat lectiva, una opció que cada vegada practiquen més escoles Així, fa tres anys, només el 30% dels centres públics o concertats oferien poder seguir matèries o activitats en anglès. L'any passat van passar a ser el 42% dels centres i aquest curs 2014-2015, ja són el 52%, és a dir més de la meitat dels centres garanteixen un nivell d'anglès suficient perquè els alumnes puguin cursar una matèria, com ara plàstica o informàtica, o altres activitats.

 

Entre les decisions que ha pres el Departament també hi ha el manteniment de l'organització en cicles (inicial, mitjà i superior) que la LOMCE no preveia, l'organització del currículum per àrees, que en el cas de medi natural i medi social permetrà tenir dues qualificacions separades com obliga la llei de Wert, o la consolidació del Servei Escolar Personalitzat (SEP) que prevé i intervé en els casos necessaris. Les competències digitals també seran presents a totes les àrees i es manté cursar l'educació artística i musical durant tota l'etapa.

 

Més matemàtiques i més llengua estrangera també a secundària

Algunes de les apostes de Primària tenen la seva continuïtat a l'Educació Secundària Obligatòria, com ara el manteniment de les matèries artístiques o la mateixa aposta per les competències més enllà dels continguts. Així, durant els dos primers cursos, el Departament planteja que l'alumne pugui fer una transició adequada cap a la secundària, i en els dos darrers, es treballarà per consolidar el procés d'adquisició de les competències bàsiques que puguin garantir la continuïtat formativa en la postobligatòria.

 

En una mateixa línia, també s'incrementen les hores lectives de matemàtiques. Després que ja es dugués a terme a 2n i 4t, és el torn de 3r d'ESO que a partir del curs vinent, també farà una hora més de classe de matemàtiques a la setmana, cosa que suposa, 35 hores més en tota l'etapa.

 

En llengua estrangera, també s'incrementen 35 hores, a partir del curs vinent, i s'obrirà la porta que algunes d'aquestes hores siguin en matèries no lingüístiques que s'imparteixin per exemple, en anglès. L'objectiu del Departament és que els estudiants catalans acabin l'ESO amb un nivell de B1 en llengua estrangera, i a poder ser, que sigui acreditat. L'Institut Francès ja col·labora amb el Departament examinant els estudiants que així ho sol·liciten, del DELF (i que ha crescut sensiblement des de la primera convocatòria), i s'està duent a terme negociacions perquè l'institut Goethe pugui fer el mateix amb l'alemany. En anglès, caldria fer-ho a través de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).

 

Però la llengua no és l'única competència que pot ser acreditada a través d'entitats externes al Departament. I és que també es facilitarà que l'alumnat pugui accedir a l'acreditació de la competència digital ACTIC (Acreditació en Competències de Tecnologies de la Informació i la Comunicació). De fet, es vol que la competència digital sigui transversal en tot el currículum de secundària.

 

A banda dels canvis que incorpora, el Departament d'Ensenyament mantindrà el treball de síntesi de 1r a 3r d'ESO i el projecte de recerca a 4t, com a tret distintiu del currículum català, a més se seguirà cursant tecnologia com a matèria comuna.

 

Garantir l'accés a l'FP o Batxillerat, objectiu a l'ESO

Un dels aspectes més rellevants que regularà el decret pel que fa al currículum de l'ESO és l'estructura bàsica de doble opció que ha de permetre als estudiants d'ESO poder-se examinar de la revàlida per a accedir a Batxillerat i de la revàlida per accedir a Formació Professional, un aspecte de la LOMCE i que obliga als estudiants a escollir a 3r d'ESO. Així, el Departament concentra en les 10 hores de matèries optatives, totes les matèries necessàries per poder accedir a les dues titulacions, i obligarà a tots els centres públics i concertats a oferir aquesta doble opció, per garantir que el màxim d'alumnes possibles puguin decidir si cursen FP o Batxillerat, a finals d'ESO i no a 3r. Els centres d'una sola línia doncs, hauran d'oferir aquest sistema, mentre que els instituts més grans permetran als joves triar entre l'itinerari per a FP, l'itinerari de Batxillerat o la doble opció. Pel Departament és una manera de poder complir administrativament el mandat de la LOMCE sense tancar les portes als estudiants fent-los escollir prematurament.

 

Religió, cultura, ètica i valors

Els nous currículums de Primària i Secundària també tenen un espai per l'educació dels valors. La religió o la cultura religiosa, en funció de l'elecció de les famílies, són matèries avaluables durant la Primària que pretenen donar resposta a tot tipus de situacions que puguin impedir la convivència o fer-la més difícil. A l'ESO, la matèria alternativa a la religió, anomenada 'Cultura i valors ètics' es preveu articular a través del pensament humanista, amb un canvi metodològic que permeti als alumnes conèixer les arrels de la cultura occidental sobretot, però també potenciar un sentiment cívic que faciliti la convivència. A més, el currículum incorpora el servei comunitari com a espai d'implementació de la competència ciutadana, sempre lligat a una matèria que faci de vincle amb el contingut cursat que li aporti una dimensió social i ciutadana que sigui avaluable.

 

Rigau ha considerat que la nova matèria alternativa a la religió és essencial no només per tenir més cultura sinó per "facilitar el respecte i la convivència". No ha entrat a concretar els continguts de la nova matèria però ha explicat que es tractarà d'explicar el perquè de les festes viscudes a les diferents poblacions.

 

Els nous currículums es comencen a presentar als Serveis Territorials a partir d'aquest dimarts i poden patir alguna modificació, però la consellera Irene Rigau preveu poder-los aprovar tots dos, de Primària i Secundària, abans de l'estiu perquè el curs comenci amb aqueta normativa en regla. A més, ja s'està treballant amb el currículum de Batxillerat i s'estan elaborant les orientacions que rebran els centres per al curs vinent.

Comentarios
Multimedia Diari